Aansprakelijkheidsverzekeringen en rechtsbijstand (takken 13 en 17)

Aansprakelijkheidsverzekeringen en rechtsbijstand (takken 13 en 17)

Algemene kennis aansprakelijkheidsverzekeringen en rechtsbijstand.
€ 1100,- vrijstelling van BTW

Inschrijven


Inschrijven is mogelijk tot 11 september
Een vraag over deze opleiding? Contacteer ons.

Doelgroep

Voor elke persoon die een algemene kennis terzake wenst te verwerven, alsook voor elke tussenpersoon in verzekeringen die het statuut van Verantwoordelijke voor de Distributie (VVD) wil verwerven.

Doelstelling

Op het einde van deze cursus hebben de deelnemers een algemene kennis van de artikelen 1382 tot 1386bis van het burgerlijk wetboek, alsook van de verschillende soorten aansprakelijkheidsverzekeringen met betrekking tot het privéleven, de bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid en de tienjarige aansprakelijkheid. Ook de rechtsbijstandverzekering wordt kort besproken.

Inhoud

 • Basis BA
  • De burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid
   • Definitie van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid
   • Onderscheid tussen de contractuele en extracontractuele aansprakelijkheid
   • Definitie van de strafrechtelijke aansprakelijkheid
   • Onafhankelijkheid en samenloop van burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheden
  • De extracontractuele aansprakelijkheid
   • Artikelen 1382 en 1383 BW
   • De bestanddelen van de extracontractuele aansprakelijkheid
   • Samengestelde aansprakelijkheid: art. 1384 BW
   • Samengestelde aansprakelijkheid: art. 1385 BW
   • Samengestelde aansprakelijkheid: art. 1386 BW
   • Artikel 1386bis BW
   • Artikel 544 BW (burenhinder)
  • De verschillende soorten burgerlijke aansprakelijkheid
   • De aansprakelijkheid zonder fout
   • De gedeelde aansprakelijkheid
   • De hoofdelijke aansprakelijkheid
  • De personen- en schadeverzekeringen
   • De personenverzekeringen
   • De schadeverzekeringen
   • Verschillen tussen zaakverzekeringen en aansprakelijkheidsverzekeringen
 • Aansprakelijkheidsverzekeringen
  • Vrije beschikking over de schadevergoeding (art. 147 wet van 04.04.14)
  • Kwitantie ter afrekening (art. 148 wet van 04.04.14)
  • Schadeloosstelling door de verzekerde (art. 149 wet van 04.04.14)
  • Eigen recht van de benadeelde (art. 150 wet van 04.04.14)
 • De verzekeringen van aansprakelijkheid in het privéleven
  • BA privéleven
  • BA onroerend goed
  • Andere soorten van verzekering in verband met het privéleven
 • Bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid
  • Soorten aansprakelijkheid in verzekering BA ondernemingen
  • Soorten aansprakelijkheid in de verzekering beroepsaansprakelijkheid
  • Verzekerde personen
  • Notie ‘derden’
  • Gebruik van voertuigen
  • Dekking materiële schade
  • BA milieu
  • Burenhinder
  • Toevertrouwde goederen
  • BA na levering
  • Uitsluiting ‘schade aan geleverd product/uitgevoerde werken’
  • Verschillende verzekeringssystemen (loss occurence, claim made, fact occurence)
 • Tienjarige aansprakelijkheid
  • Rechtsgrond en draagwijdte tienjarige aansprakelijkheid architecten en aannemers
  • Technische controle
  • De gangbare waarborguitbreidingen
  • Verplichtingen van de verzekeraar na het einde van de overeenkomst (art. 142. Wet van 04.04.14)
  • Nut van een verzekering Alle Bouwplaatsrisico’s (ABR)
 • Rechtsbijstandverzekering
  • Toepasselijke wetgeving op de verzekering rechtbijstand
  • De voorwaarden en bepalingen van de verzekering rechtbijstand

Examen

Deze opleiding kan gevolgd worden ter voorbereiding op het volgende examen:

Insert

de Meeûssquare 29
1000 Brussel (Vlaams-Brabant)

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag waarop je geen antwoord vindt in onze veelgestelde vragen? Neem dan contact op.

Als er FSMA-punten gekoppeld zijn aan een opleiding, dan staan deze steeds vermeld in de opleidingskalender en bovenaan rechts op de detailpagina van een opleiding. Staan er geen punten? Dan zijn er geen punten gekoppeld aan de opleiding.

Vraag aan je opleidingsverantwoordelijke of het PC341 aangeduid geselecteerd is bij het paritair comité in de kantoorinstellingen van zijn profiel en of je functie aangeduid staat als medewerker op de pagina Mijn kantoor. Als beide voorwaarden voldaan zijn, zou je tegen het voordeeltarief moeten kunnen inschrijven voor opleidingen die in aanmerking komen voor medewerkers PC341. Zie je nog steeds de standaardprijs staan? Neem dan contact met ons op.

Zorg eerst en vooral dat je kantoor geregistreerd is en duid aan dat je lid bent van BZB-Fedafin. Was je kantoor al geregistreerd? Ga na of je lidmaatschap bij BZB-Fedafin correct aangeduid is in de kantoorinstellingen. Opgelet, deze pagina is enkel zichtbaar voor opleidingsverantwoordelijken. Zie je nog steeds de prijs zonder korting staan? Neem dan contact met ons op.

Toon alle vragen

Edfin is een initiatief van BZB-Fedafin

Edfin vzw - Einestraat 21, 9700 Oudenaarde - BE0672.757.653 - info@edfin.be