Antiwitwasbeleid voor kredietbemiddelaars: de dagelijkse praktijk inzake kredieten en vastgoed via concrete oefeningen
 • Klassikaal
 • Luc Willems
 • Categorie : Kredieten
 • Edfin

Antiwitwasbeleid voor kredietbemiddelaars: de dagelijkse praktijk inzake kredieten en vastgoed via concrete oefeningen

Deze opleiding wil via een reeks praktische oefeningen de bemiddelaar alert maken en helpen om de juiste vragen te stellen bij verdachte transacties.
€ 211,75 incl. btw

30% korting mogelijk met kmo-portefeuille

Lid van BZB-Fedafin:

€ 121,00

Inschrijven


Inschrijven is mogelijk tot 19 november
Een vraag over deze opleiding? Contacteer ons.

De antiwitwaswetgeving van 2017 heeft de verplichtingen en verantwoordelijkheden voor banken en kredietgevers fors aangescherpt. Bemiddelaars in hypothecaire en consumentenkredieten zijn niet rechtsreeks aan deze wetgeving onderworpen. De banken en kredietverstrekkers rekenen wel op hun bemiddelaars om waakzaam te zijn voor verdachte transacties.

Sinds 2018 waren er vele vormingsinitiatieven om de basis en theorie van de wetgeving toe te lichten. Zo was er de EDFIN-opleiding: ‘Witwasoperaties met kredieten en vastgoed voorkomen: Wat een kredietbemiddelaar moet weten.’

De theorie is ondertussen gekend. De toepassing in de praktijk blijft een werkpunt. Antiwitwasbeleid is een attitude die via opleiding maar vooral via oefening moet eigen gemaakt worden. Kredietbemiddelaars kunnen geconfronteerd worden met criminelen die via kredieten en vastgoed hun illegaal geld in het financieel systeem willen brengen.

Deze opleiding wil via een reeks praktische oefeningen de bemiddelaar alert maken en helpen om de juiste vragen te stellen bij verdachte transacties. Medewerking aan witwas en financiering van terrorisme heeft verregaande gevolgen voor de bemiddelaar op strafrechtelijk en administratief vlak.

Doelstelling

Vanuit praktische oefeningen wordt de kredietbemiddelaar een attitude bijgebracht om waakzaam te zijn voor witwasoperaties en financiering van terrorisme en tegelijke de juiste vragen te stellen. Vanuit de voorbeelden wordt toelichting gegeven bij een aantal begrippen uit de wetgeving zoals de hoge risicolanden, politiek prominente personen en atypische verrichtingen.

Doelgroep

De verantwoordelijken en medewerkers van bemiddelaars in hypothecair krediet en consumentenkrediet.

Lesinhoud

 • Hoe gaan criminelen te werk inzake vastgoed en kredieten?
 • Hoe wordt het consumentenkrediet misbruikt voor financiering van terrorisme?
 • Hoe kan ik waakzaam zijn voor pogingen tot witwassen?
 • Welke begrippen moet ik kennen om de richtlijnen van de kredietgever te begrijpen?
 • Ben ik als zelfstandig tussenpersoon gebonden aan de richtlijnen van de kredietgever?
 • Kan ik zelf vervolgd worden wanneer mijn kantoor doelwit is van een witwasoperatie?
 • Hoe kan ik een vermoeden van een witwasoperatie melden?

Kmo-portefeuille

Deze opleiding kan betaald worden met de kmo-portefeuille. Hierdoor bespaar je 30% korting op de kostprijs. Klik hier voor meer info over het betalen met de kmo-portefeuilleOpgelet: bij het indienen van je aanvraag, moet je Edfin aanduiden (erkenningsnummer DV.O222353).

Praktische informatie

 • Onthaal met koffie vanaf 13u00
 • Start opleiding om 13u30
 • Luc Willems

  Luc Willems

  Luc Willems is advocaat en erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken. Hij is gespecialiseerd in het handels-, bank- en verzekeringsrecht.

  Als parlementslid situeerden zijn activiteiten zich vooral op de beleidsdomeinen justitie en economie. Hij zetelde in het federale parlement als Volksvertegenwoordiger en Senator en was voorzitter van de Commissie Economie en Financiën. Hij was auteur van de wet die de agentuurovereenkomst van toepassing maakte op de bank- en verzekeringssector in 1999. Daarnaast realiseerde hij de Wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten.

  Hij is lid van de Federale Deontologische Commissie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en voorzitter van het audit- en risicocomité van Patronale Life NV. In de periode 2009-2017 werkte hij in een diplomatieke context als Belgisch adjunct-secretaris-generaal van de Benelux Unie. Hij maakte deel uit van het Benelux-parlement en de NATO-Assembly van 2003 tot 2007. Lokaal was hij provincieraadslid in Oost-Vlaanderen en gemeenteraadslid in de Stad Aalst.

Holiday Inn Expo Gent

Maaltekouter 3
9051 Gent (Oost-Vlaanderen)

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag waarop je geen antwoord vindt in onze veelgestelde vragen? Neem dan contact op.

Als er FSMA-punten gekoppeld zijn aan een opleiding, dan staan deze steeds vermeld in de opleidingskalender en bovenaan rechts op de detailpagina van een opleiding. Staan er geen punten? Dan zijn er geen punten gekoppeld aan de opleiding.

Vraag aan je opleidingsverantwoordelijke of het PC341 aangeduid geselecteerd is bij het paritair comité in de kantoorinstellingen van zijn profiel en of je functie aangeduid staat als medewerker op de pagina Mijn kantoor. Als beide voorwaarden voldaan zijn, zou je tegen het voordeeltarief moeten kunnen inschrijven voor opleidingen die in aanmerking komen voor medewerkers PC341. Zie je nog steeds de standaardprijs staan? Neem dan contact met ons op.

Zorg eerst en vooral dat je kantoor geregistreerd is en duid aan dat je lid bent van BZB-Fedafin. Was je kantoor al geregistreerd? Ga na of je lidmaatschap bij BZB-Fedafin correct aangeduid is in de kantoorinstellingen. Opgelet, deze pagina is enkel zichtbaar voor opleidingsverantwoordelijken. Zie je nog steeds de prijs zonder korting staan? Neem dan contact met ons op.

Toon alle vragen

Edfin is een initiatief van BZB-Fedafin

Edfin vzw - Einestraat 21, 9700 Oudenaarde - BE0672.757.653 - info@edfin.be