Antiwitwasbeleid voor zelfstandige bankagenten: attitude en waakzaamheid in twintig praktische voorbeelden

Antiwitwasbeleid voor zelfstandige bankagenten: attitude en waakzaamheid in twintig praktische voorbeelden

Via twintig praktische voorbeelden worden alle aspecten van het antiwitwasbeleid doorgenomen en de verplichtingen helder en toepasbaar gemaakt.
€ 211,75 incl. btw

30% korting mogelijk met kmo-portefeuille

Lid van BZB-Fedafin:

€ 121,00

Medewerker PC 341:

Gratis

Inschrijven


Inschrijven is mogelijk tot 3 oktober
Een vraag over deze opleiding? Contacteer ons.

Inleiding

De antiwitwaswet van 2017 legde de banken en levensverzekeraars vele verplichtingen en verantwoordelijkheden op. De toezichthouders NBB en FSMA volgend dit alles strikt op.

De zelfstandige bankagenten werken onder de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van hun bank. Als zelfstandige ondernemer worden zij geconfronteerd met de richtlijnen van hun principaal. Om deze richtlijnen te begrijpen en toe te passen is opleiding en oefening nodig.

De voorbije jaren werd vooral het theoretisch kader van de wet toegelicht. Dart is ondertussen gekend. De bankagenten zijn ook doordrongen van de maatschappelijke taak die zij hebben om een antwitwasbeleid mee toe te passen. Essentieel is de gepaste attitude en waakzaamheid binnen het kantoor. Via praktijkvoorbeelden en concrete oefeningen worden in deze opleidingen de verplichtingen toegelicht.

Sinds 2018 was er reeds de EDFIN-opleiding ‘Witwasoperaties voorkomen in het bankkantoor’. De vernieuwde opleiding wil via twintig praktische voorbeelden alle aspecten van het antiwitwasbeleid doornemen en de verplichtingen helder en toepasbaar maken. Zowel de aspecten van bank- en belegginsgdiensten, kredieten als levensverzekeringen worden behandeld.

Doelstelling

Vanuit praktijkvoorbeelden worden het wettelijk kader en de organisatorische verplichtingen toegelicht. Het betreft zowel de bank- en beleggingsdiensten, de kredieten als de levensverzekeringen. De lesgever staat dagelijks financiële tussenpersonen bij inzake compliance en deelt de goede praktijken en aanbevelingen met de deelnemers.

Doelgroep

De verantwoordelijken en medewerkers van zelfstandige bankagenten.

Lesinhoud

 • De maatschappelijke impact van witwassen van kapitalen en financiering van terrorisme

 • Hoe gaan criminelen te werk?

 • Wees waakzaam voor pogingen tot witwassen

 • Een paar belangrijke begrippen zoals hoge risicolanden, PEP’s …

 • Het weigeren van een klant

 • Het beëindigen van een zakelijke relatie met een klant

 • Repatriëring van fondsen uit het buitenland naar België

 • De interne organisatie van banken en verzekeringsondernemingen

 • Moet ik als agent de richtlijnen volgen van de principaal?

 • De rol van de AMLCO als contactpersoon

 • Hoe kan ik een vermoeden van een witwasoperatie melden?

 • Wat verwacht de toezichthouder FSMA?

Kmo-portefeuille

Deze opleiding kan betaald worden met de kmo-portefeuille. Hierdoor bespaar je 30% korting op de kostprijs. Klik hier voor meer info over het betalen met de kmo-portefeuilleOpgelet: bij het indienen van je aanvraag, moet je Edfin aanduiden (erkenningsnummer DV.O222353).

Praktische informatie

 • Onthaal met koffie vanaf 12u30
 • Start opleiding om 13u00
 • Luc Willems

  Luc Willems

  Luc Willems is advocaat en erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken. Hij is gespecialiseerd in het handels-, bank- en verzekeringsrecht.

  Als parlementslid situeerden zijn activiteiten zich vooral op de beleidsdomeinen justitie en economie. Hij zetelde in het federale parlement als Volksvertegenwoordiger en Senator en was voorzitter van de Commissie Economie en Financiën. Hij was auteur van de wet die de agentuurovereenkomst van toepassing maakte op de bank- en verzekeringssector in 1999. Daarnaast realiseerde hij de Wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten.

  Hij is lid van de Federale Deontologische Commissie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en voorzitter van het audit- en risicocomité van Patronale Life NV. In de periode 2009-2017 werkte hij in een diplomatieke context als Belgisch adjunct-secretaris-generaal van de Benelux Unie. Hij maakte deel uit van het Benelux-parlement en de NATO-Assembly van 2003 tot 2007. Lokaal was hij provincieraadslid in Oost-Vlaanderen en gemeenteraadslid in de Stad Aalst.

Serwir

Koning Astridlaan 57
9100 Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen)

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag waarop je geen antwoord vindt in onze veelgestelde vragen? Neem dan contact op.

Als er FSMA-punten gekoppeld zijn aan een opleiding, dan staan deze steeds vermeld in de opleidingskalender en bovenaan rechts op de detailpagina van een opleiding. Staan er geen punten? Dan zijn er geen punten gekoppeld aan de opleiding.

Vraag aan je opleidingsverantwoordelijke of het PC341 aangeduid geselecteerd is bij het paritair comité in de kantoorinstellingen van zijn profiel en of je functie aangeduid staat als medewerker op de pagina Mijn kantoor. Als beide voorwaarden voldaan zijn, zou je tegen het voordeeltarief moeten kunnen inschrijven voor opleidingen die in aanmerking komen voor medewerkers PC341. Zie je nog steeds de standaardprijs staan? Neem dan contact met ons op.

Zorg eerst en vooral dat je kantoor geregistreerd is en duid aan dat je lid bent van BZB-Fedafin. Was je kantoor al geregistreerd? Ga na of je lidmaatschap bij BZB-Fedafin correct aangeduid is in de kantoorinstellingen. Opgelet, deze pagina is enkel zichtbaar voor opleidingsverantwoordelijken. Zie je nog steeds de prijs zonder korting staan? Neem dan contact met ons op.

Toon alle vragen

Edfin is een initiatief van BZB-Fedafin

Edfin vzw - Einestraat 21, 9700 Oudenaarde - BE0672.757.653 - info@edfin.be