Arbeidsongevallenverzekering (tak 1b)

Arbeidsongevallenverzekering (tak 1b)

De belangrijkste noties en begrippen van de arbeidsongevallenverzekering.
€ 620,- vrijstelling van BTW

Inschrijven


Inschrijven is mogelijk tot 11 september
Een vraag over deze opleiding? Contacteer ons.

Doelgroep

Voor elke starter in de branche AO en voor elke persoon die een algemene kennis terzake wenst te verwerven.

Doelstelling

Op het einde van de opleiding beheersen de deelnemers de belangrijkste noties en begrippen van de arbeidsongevallenverzekering.

Inhoud

 1. De kenmerken van de tak arbeidsongevallen
 2. Het toepassingsgebied van de arbeidsongevallenwet
 3. Het contract arbeidsongevallenverzekering
 4. Het begrip arbeidsongeval
  1. Begrip ongeval
  2. Begrip arbeidsongeval
  3. Begrip arbeidswegongeval
 5. Schadeloosstelling
  1. Dodelijke ongevallen
  2. Medische, farmaceutische, hospitalisatie, prothese kosten …
  3. Het basisloon
  4. Tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid
  5. Hulp van derden
 6. Burgerlijke aansprakelijkheid
 7. Het toezicht op de arbeidsongevallenverzekering: Federaal agentschap voor beroepsrisico's (Fedris), de NBB en de FSMA
 8. Procedure
  1. Verplichting tot aangifte
  2. Verwittiging ziekenfonds
  3. Verjaring
  4. Bekrachtiging door het Fedris
 9. Bijzondere regelingen

Examen

Deze opleiding dient als voorbereiding op het volgende examen:

Insert

de Meeûssquare 29
1000 Brussel (Vlaams-Brabant)

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag waarop je geen antwoord vindt in onze veelgestelde vragen? Neem dan contact op.

Als er FSMA-punten gekoppeld zijn aan een opleiding, dan staan deze steeds vermeld in de opleidingskalender en bovenaan rechts op de detailpagina van een opleiding. Staan er geen punten? Dan zijn er geen punten gekoppeld aan de opleiding.

Vraag aan je opleidingsverantwoordelijke of het PC341 aangeduid geselecteerd is bij het paritair comité in de kantoorinstellingen van zijn profiel en of je functie aangeduid staat als medewerker op de pagina Mijn kantoor. Als beide voorwaarden voldaan zijn, zou je tegen het voordeeltarief moeten kunnen inschrijven voor opleidingen die in aanmerking komen voor medewerkers PC341. Zie je nog steeds de standaardprijs staan? Neem dan contact met ons op.

Zorg eerst en vooral dat je kantoor geregistreerd is en duid aan dat je lid bent van BZB-Fedafin. Was je kantoor al geregistreerd? Ga na of je lidmaatschap bij BZB-Fedafin correct aangeduid is in de kantoorinstellingen. Opgelet, deze pagina is enkel zichtbaar voor opleidingsverantwoordelijken. Zie je nog steeds de prijs zonder korting staan? Neem dan contact met ons op.

Toon alle vragen

Edfin is een initiatief van BZB-Fedafin

Edfin vzw - Einestraat 21, 9700 Oudenaarde - BE0672.757.653 - info@edfin.be