Grondige opleiding successieplanning anno 2023 (Virtual Classroom)

Grondige opleiding successieplanning anno 2023 (Virtual Classroom)

Grondige bespreking van de diverse mogelijkheden inzake successieplanning, ook het fiscale luik wordt hier niet vergeten!
€ 301,29 incl. btw

30% korting mogelijk met kmo-portefeuille

Inschrijvingen afgesloten op de gekozen datum

Een vraag over deze opleiding? Contacteer ons.

De voorbije jaren zijn er heel wat wijzigingen geweest in het wettelijk kader van verschillende materies binnen de rechtstak successieplanning. Er werd meermaals gesleuteld aan de erfbelasting (of successierechten), de vennootschapswetgeving en het ondernemingsrecht.

Ook het erfrecht en het huwelijksvermogensrecht werd in 2018 van onder het stof gehaald. Naar aanleiding van deze wetswijzigingen werden een heel aantal standpunten en voorafgaande beslissingen inzake schenk- en erfbelasting door Vlabel (in)genomen. Bovendien werd een veelvuldig gebruikte techniek van successieplanning, zijnde de schenkingen voor buitenlandse notaris eind 2020, in de kiem gesmoord. Ten gevolge hiervan duiken er alternatieve planningstechnieken op en wordt de gunstmaatregel voor familiale vennootschappen des te belangrijker bij de overdracht van familiaal vermogen.

Daarnaast zijn er sinds 1 juli 2021 nieuwe fiscale regels in werking getreden aangaande het fiscaal voordeel van een duolegaat, de tarieven in de erf- en schenkbelasting voor goede doelen, alsook de ‘vriendenerfenis’.

Tevens werd er in 2022 en 2023 een nieuw goederenrecht en verbintenissenrecht geïmplementeerd, hetgeen tevens een impact heeft op de vermogensplanning anno 2023.

Tijdens deze opleiding van Fiscaal Informatief wordt ingegaan op de vraag:

Met welke instrumenten kan de erfbelasting in hoofde van de erfgenamen zoveel mogelijk beperkt worden, zonder de rechten van de erflater op zijn vermogen (tijdens zijn leven) al te veel aan te tasten?

Hierbij wordt ook het fiscale luik niet vergeten.
Daar waar relevant worden tevens de fiscale regels besproken, inclusief de anti-misbruikbepaling, de diverse standpunten van VLABEL en de verschillen met de andere gewesten (Brussel/Wallonië).

Doelgroep

Deze opleiding van Fiscaal Informatief is geschikt voor:

● zaakvoerders;
● medewerkers;

van verzekerings-, bank-, immobiliën- en boekhoudkantoren, met een goede basiskennis van het thema erf- en successierechten.

Inhoud

Op de agenda van deze opleiding van Fiscaal Informatief:

 • wettelijk erfrecht;
 • erfbelasting / successierechten;
 • formaliteiten bij een overlijden: overlijdensattest, akte van erfopvolging, opsporing en (de)blokkering rekeningen en aangifte nalatenschap;
 • technieken van vermogensplanning;
 • huwelijksovereenkomsten en samenlevingscontracten;
 • testamenten;
 • schenkingen roerend vermogen;
 • schenkingen onroerend vermogen;
 • speciale planningstechnieken onroerend goed;
 • beding van aanwas;
 • erfovereenkomsten;
 • levensverzekeringen;
 • controlestructuren.

Praktische informatie

Als deelnemer ontvang je een kopie van de slides en de tekstcursus 'Successieplanning'.

Kmo-portefeuille

Deze opleiding kan betaald worden met de kmo-portefeuille. Hierdoor bespaar je 30% korting op de kostprijs. Klik hier voor meer info over het betalen met de kmo-portefeuilleOpgelet: bij het indienen van je aanvraag, moet je NCOI aanduiden (erkenningsnummer DV.O100092).

 • Liesbeth Franck

  Liesbeth Franck

  Liesbeth Franck is advocate bij Cazimir Advocaten en bekwaamde zich als Estate Planner gedurende 10 jaar in de private banking- en de consultancywereld. Sedert 2016 is zij verbonden als advocate aan de balie van Brussel. Ze heeft een bijzondere kennis inzake erfbelasting en vermogensplanning en is auteur van diverse artikelen. Tevens is ze organisator en lid van de Estate Planning Skill Group Gent-Kortrijk. Liesbeth treedt ook regelmatig op als spreker over onderwerpen gerelateerd aan vermogens- en successieplanning.

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag waarop je geen antwoord vindt in onze veelgestelde vragen? Neem dan contact op.

Als er FSMA-punten gekoppeld zijn aan een opleiding, dan staan deze steeds vermeld in de opleidingskalender en bovenaan rechts op de detailpagina van een opleiding. Staan er geen punten? Dan zijn er geen punten gekoppeld aan de opleiding.

Vraag aan je opleidingsverantwoordelijke of het PC341 aangeduid geselecteerd is bij het paritair comité in de kantoorinstellingen van zijn profiel en of je functie aangeduid staat als medewerker op de pagina Mijn kantoor. Als beide voorwaarden voldaan zijn, zou je tegen het voordeeltarief moeten kunnen inschrijven voor opleidingen die in aanmerking komen voor medewerkers PC341. Zie je nog steeds de standaardprijs staan? Neem dan contact met ons op.

Zorg eerst en vooral dat je kantoor geregistreerd is en duid aan dat je lid bent van BZB-Fedafin. Was je kantoor al geregistreerd? Ga na of je lidmaatschap bij BZB-Fedafin correct aangeduid is in de kantoorinstellingen. Opgelet, deze pagina is enkel zichtbaar voor opleidingsverantwoordelijken. Zie je nog steeds de prijs zonder korting staan? Neem dan contact met ons op.

Toon alle vragen

Edfin is een initiatief van BZB-Fedafin

Edfin vzw - Einestraat 21, 9700 Oudenaarde - BE0672.757.653 - info@edfin.be