Over Edfin

Edfin is een leer- en examenplatform op initiatief van BZB-Fedafin om de zelfstandige tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten, verzekeringen en kredieten te ondersteunen in zijn verplichting tot geregelde bijscholing.

Edfin is een initiatief van BZB-Fedafin

Edfin vzw - Einestraat 21, 9700 Oudenaarde - BE0672.757.653 - info@edfin.be