Over Edfin

Edfin is een leer- en examenplatform op initiatief van BZB-Fedafin om de zelfstandige tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten, verzekeringen en kredieten te ondersteunen in zijn verplichting tot geregelde bijscholing.

Edfin is een initiatief van BZB-Fedafin

footer.info.company