Schade brand - Assuralia conventies (DEEL 1)

Schade brand - Assuralia conventies (DEEL 1)

Belangrijkste elementen van de conventies kennen
€ 175,45 incl. btw

30% korting mogelijk met kmo-portefeuille

Inschrijven


Inschrijven is mogelijk tot 30 juli
Een vraag over deze opleiding? Contacteer ons.

DOELGROEP:

Tussenpersonen in verzekeringen en hun personeel, experten verzekeringen, schadebeheerders, PCPers, VVDers.

DOELSTELLING:

 • Belangrijkste elementen van de conventies kennen, vooral gericht op toepasbaarheid in schaderegeling.
 • Met deze opleiding willen wij u de nodige informatie geven zodat u bij een schadegeval in het kader van een polis brand uw cliënt met raad en daad kunt bijstaan.
 • U leert de doelstelling van de conventies beter kennen.
 • De cursist zal na de opleiding de invloed van de overeenkomsten op de schaderegeling in de brandpolissen kunnen terugvinden in de teksten van de overeenkomsten.

INHOUD:

Enkele Assuralia conventies die invloed hebben op de schaderegeling in de brandverzekering.

 • De diverse conventies van Assuralia die een band hebben met schaderegeling brand komen aan bod. Al deze overeenkomsten hebben een invloed op de schaderegeling.
 • De teksten van de conventies zelf worden gebruikt tijdens de opleiding. De belangrijkste elementen voor de tussenpersoon werden aangeduid en worden besproken tijdens de sessies.
 • Beide delen van de opleiding kunnen afzonderlijk gevolgd worden.

DEEL 1

 • Conventie ‘aanrijding’ door een voertuig.
 • Conventie artikel 99 ‘samenloop van verzekering’.
 • Conventie BA auto – BA uitbating.

DEEL 2

 • Conventie ‘waterschade’.
 • Conventie ‘waterschade niet zichtbaar bij aankoop’.
 • Conventie ‘afstand verhaal van derden’.
 • Conventie eigenaar – huurder.
 • Conventie Storm.

De volledige teksten van de conventies werden opgenomen in de syllabus.
De belangrijke elementen voor de tussenpersoon worden besproken. Ook de link met wetgevingen komt aan bod.

Deze opleiding behandelt de nieuwe conventie van januari 2020: “waterschade na aankoop van een pand.” De problematiek van de weigering door oude en nieuwe verzekeraar kwam meerdere keren aan bod bij Ombudsman. Commissie voor verzekeringen nam hierin ook een standpunt, en begin 2020 werd door Assuralia een nieuwe conventie opgestart om deze problematiek aan te pakken. De volledige benaming van de overeenkomst is: Waterschade niet zichtbaar bij aankoop van een onroerend goed, waarvan de oorsprong mogelijk voorafgaat aan de ondertekening van de akte van verkoop van het goed.

VORM:

Afstandsonderwijs / webinar.

DE OPLEIDING HEEFT BETREKKING OP:

 • de technische kennis m.b.t. de geldende wetgeving en m.b.t. bedrijfsbeheer overeenkomstig art. 11 §1, 1°, A, a, b, c en e en B van de wet van 27.03.95; geldende wetgeving, wet verzekeringen 2014
 • de technische kennis m.b.t. de onderscheiden verzekeringstakken, overeenkomstig art. 11 §1, 1°, A, d van de wet van 27.03.95; TAKKEN 8, 10, 13, 18

PLANNING: 1 sessie van 3 uur voor deel 1 en 1 sessie van 3 uur voor deel 2 (afzonderlijke inschrijving per sessie)

AANTAL PUNTEN: 3 FSMA punten verzekering per sessie

DOCENT: Luc Devlamynck

VEREISTE BASISKENNIS:

Basiskennis van de brandpolis is wenselijk.
Conventies zijn moeilijk te begrijpen zonder basiskennis van de polis brand.

SYLLABUS:

Volledige teksten van de Assuralia conventies.

KMO-portefeuille

Deze opleiding kan betaald worden met de kmo-portefeuille. Hierdoor bespaar je 30% korting op de kostprijs. Klik hier voor meer info over het betalen met de kmo-portefeuille. Opgelet: bij het indienen van je aanvraag, moet je “VOF DVL Education” aanduiden als KMO dienstverlener opleiding (erkenningsnummer DV.O241998).

 • Luc Devlamynck

  Luc Devlamynck

  Luc Devlamynck was van 1982 tot 2018 zelfstandig verzekeringsmakelaar. Hij is geaccrediteerd opleidingsverstrekker. Luc is ook auteur van diverse cursussen. De opleidingen van Luc zijn gebaseerd op zijn eigen ervaring als makelaar en uiteraard getoetst aan de correcte wettelijke bepalingen. Veel toepassingen uit zijn opleidingen zijn gebaseerd op talrijke adviezen die collega’s van hem kregen. Als specialist brandverzekeringen is hij meerdere jaren voorzitter geweest van de technische commissie brand bij FVF. Hij is een van de oprichters van het makelaarscollectief S-team.

Lesmateriaal is enkel beschikbaar voor deelnemers.

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag waarop je geen antwoord vindt in onze veelgestelde vragen? Neem dan contact op.

Als er FSMA-punten gekoppeld zijn aan een opleiding, dan staan deze steeds vermeld in de opleidingskalender en bovenaan rechts op de detailpagina van een opleiding. Staan er geen punten? Dan zijn er geen punten gekoppeld aan de opleiding.

Vraag aan je opleidingsverantwoordelijke of het PC341 aangeduid geselecteerd is bij het paritair comité in de kantoorinstellingen van zijn profiel en of je functie aangeduid staat als medewerker op de pagina Mijn kantoor. Als beide voorwaarden voldaan zijn, zou je tegen het voordeeltarief moeten kunnen inschrijven voor opleidingen die in aanmerking komen voor medewerkers PC341. Zie je nog steeds de standaardprijs staan? Neem dan contact met ons op.

Zorg eerst en vooral dat je kantoor geregistreerd is en duid aan dat je lid bent van BZB-Fedafin. Was je kantoor al geregistreerd? Ga na of je lidmaatschap bij BZB-Fedafin correct aangeduid is in de kantoorinstellingen. Opgelet, deze pagina is enkel zichtbaar voor opleidingsverantwoordelijken. Zie je nog steeds de prijs zonder korting staan? Neem dan contact met ons op.

Toon alle vragen

Edfin is een initiatief van BZB-Fedafin

Edfin vzw - Einestraat 21, 9700 Oudenaarde - BE0672.757.653 - info@edfin.be