Erf- en successierecht: de basisprincipes en LV-constructies na 1 september 2018 (Virtual Classroom)

Erf- en successierecht: de basisprincipes en LV-constructies na 1 september 2018 (Virtual Classroom)

Hoe je klanten basisadvies verstrekken en de gevolgen van levensverzekeringsconstructies goed inschatten
€ 306,13 incl. btw

30% korting mogelijk met kmo-portefeuille

Inschrijven


Inschrijven is mogelijk tot 30 september
Een vraag over deze opleiding? Contacteer ons.

Iedere klant wordt ooit wel geconfronteerd met een overlijden en de gevolgen ervan op vlak van erfrecht en te betalen rechten.

Soms wordt hierbij maar al te vaak ervaren dat men met zaken wordt geconfronteerd die vermijdbaar waren geweest. Men had bijvoorbeeld maatregelen kunnen nemen om goederen anders te verdelen dan wettelijk voorzien of men had maatregelen kunnen nemen om de te betalen rechten te verminderen.

Als belangrijke vertrouwenspersoon tijdig een gesprek aangaan met je klant, is dan ook een must. Voor je klant is het een meerwaarde als dit gesprek aangegaan kan worden met kennis van zaken om erf- en successie te optimaliseren.

Tijdens deze opleiding van Fiscaal Informatief maakt Benny De Cauwer jullie wegwijs in de basisprincipes die van toepassing zijn op vlak van enerzijds het erfrecht en anderzijds de erfbelasting.

Bijkomend geven we extra aandacht aan het statuut van de levensverzekering om af te wijken van het wettelijk erfrecht en gaan we ook in op de fiscale consequenties van bepaalde constructies.

Doelstellingen

Gespreid over 2 namiddagen krijg je een bespreking van de belangrijkste principes van het erf- en successierecht zoals zij gelden sinds 01/09/2018. Ook het onderwerp ‘levensverzekeringen en successierecht’ wordt zeer grondig besproken.

Aan het einde van deze opleiding ben je in staat om aan je klanten basisadviezen te verstrekken inzake erf- en successierecht en de gevolgen van bepaalde levensverzekeringsconstructies m.b.t. successierechten goed in te schatten.

Doelgroep

Deze opleiding van Fiscaal Informatief is geschikt voor:

 • zaakvoerders
 • medewerkers

van verzekerings-, bank-, immobiliën- en boekhoudkantoren.

Inhoud

Deze opleiding van Fiscaal Informatief bespreekt onder andere:

ERFRECHT

 • In het algemeen: wie erft wat volgens het wettelijk erfrecht en op welke manieren kan men ervan afwijken?
 • Meer in detail: 
  • basisprincipes huwelijksvermogensrecht (zoals zij gelden sinds 1 september 2018);
  • reserve en beschikbaar gedeelte (inbreng/inkorting);
  • verdeling van de nalatenschap (bij gebrek aan testament);
  • schenkingen en testamenten (en de erfovereenkomst) (regels zoals zij gelden sinds 1/9/2018);
  • aanvaarden of verwerpen van de nalatenschap;
  • inbezitstelling.

SUCCESSIERECHT (ERFBELASTING)

Samenstelling van de nalatenschap, de aangifte, het tarief (met o.m. de vrijstelling van de gezinswoning), de boetes, de antimisbruikbepaling inzake successierechten en de belangrijke standpunten van de Vlabel omtrent successierechten.

LEVENSVERZEKERING EN SUCCESSIERECHT

 • Wanneer wel en wanneer geen successierecht op de uitkering?
 • Verzekeringsgift.
 • Vermogensrechtelijk statuut van de levensverzekering bij echtgenoten sinds 1 september 2018.

Praktische informatie

 • Als deelnemer ontvang je een kopie van de slides, aangevuld met een gedetailleerde uitgeschreven cursustekst (130 blz.) en een uitgebreide 'gevallenstudie levensverzekering en successierechten' (auteur: Lieven Van Belleghem).

Kmo-portefeuille

Deze opleiding kan betaald worden met de kmo-portefeuille. Hierdoor bespaar je 30% korting op de kostprijs. Klik hier voor meer info over het betalen met de kmo-portefeuilleOpgelet: bij het indienen van je aanvraag, moet je NCOI aanduiden (erkenningsnummer DV.O100092).

 • Benny De Cauwer

  Benny De Cauwer

  Benny De Cauwer is sinds 1987 actief in de bank- en verzekeringssector. In die lange periode had hij diverse functies (commercieel inspecteur, opleidingsverantwoordelijke, senior executive manager) en was hij verantwoordelijke voor diverse activiteiten, en dit zowel op commercieel als operationeel niveau. Zijn passie voor opleiding en coaching was in 2000 de basis om in bijberoep als trainer aan de slag te gaan. Sinds 2015 heeft hij hiervan zijn hoofdberoep gemaakt en vandaag verzorgt hij vanuit zijn vennootschap, Building Bridges 2 Connect BVBA, coaching-training-consultancy binnen de bank- en verzekeringssector.

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag waarop je geen antwoord vindt in onze veelgestelde vragen? Neem dan contact op.

Als er opleidingsuren gekoppeld zijn aan een opleiding, dan staan deze steeds vermeld in de opleidingskalender en bovenaan rechts op de detailpagina van een opleiding. Staan er geen opleidingsuren? Dan zijn er geen uren gekoppeld aan de opleiding.

Het platform weet automatisch of jouw kantoor ressorteert in het PC 341. Vraag aan je opleidingsverantwoordelijke of je als medewerker staat aangeduid op de pagina Mijn kantoor. Als beide voorwaarden voldaan zijn, zou je tegen het voordeeltarief moeten kunnen inschrijven voor opleidingen die in aanmerking komen voor medewerkers PC341. Zie je nog steeds de standaardprijs staan? Neem dan contact met ons op via info@edfin.be .

Zorg eerst en vooral dat je kantoor geregistreerd is en duid aan dat je lid bent van BZB-Fedafin. Was je kantoor al geregistreerd? Ga na of je lidmaatschap bij BZB-Fedafin correct aangeduid is in de kantoorinstellingen. Opgelet, deze pagina is enkel zichtbaar voor opleidingsverantwoordelijken. Zie je nog steeds de prijs zonder korting staan? Neem dan contact met ons op.

Toon alle vragen

Edfin is een initiatief van BZB-Fedafin

footer.info.company