Inleiding tot het goederenrecht en huwelijks- en samenlevingsvermogensrecht

Inleiding tot het goederenrecht en huwelijks- en samenlevingsvermogensrecht

Inleiding tot het goederenrecht en huwelijks- en samenlevingsvermogensrecht, gebaseerd op 'Praktijkgids successieplanning' van Prof. Jos Ruysseveldt.
€ 181,50 incl. btw

Lid van BZB-Fedafin:

€ 121,00

Medewerker PC 341:

Gratis

Een vraag over deze opleiding? Contacteer ons.

Inhoud

Deze e-learning is gebaseerd op het boek 'Praktijkgids successieplanning' van Prof. Jos Ruysseveldt. In deze e-learning komen volgende onderwerpen aan bod:

Afdeling 1: Eigendomsrecht

In het kader van successieplanning is er vaak sprake van de volgende begrippen: volle eigendom, blote eigendom en last but not least, vruchtgebruik. De definitie, historiek en kenmerken van deze begrippen worden uitgelegd in deze module.

Afdeling 2: Huwelijks- en samenlevingsvermogensrecht

Het huwelijksvermogensrechtis van belang om de technische aspecten van het successierecht en erfbelasting beter te begrijpen. Het Belgische huwelijksvermogensrecht is uitgewerkt in Boek III, Titel V, van het Burgerlijk Wetboek. Sinds de invoering van het Burgerlijk Wetboek in 1804 heeft het huwelijksvermogensrecht een belangrijke wijziging ondergaan in 1976 toen het huidig wettelijk stelsel werd ingevoerd en de discriminatie tussen man en vrouw werd uitgewist. Recent werd het huwelijksvermogensrecht grondig gewijzigd door de wet van 22 juli 2018.

Sinds 1 januari 2000 is er ook een wettelijke basis voor samenwonende partners. Aanleiding hiertoe is de Wet op de wettelijke samenwoning van 23 november 1998. Door deze wet is boek III van het Burgerlijk Wetboek aangevuld met een nieuwe titel Vbis, met als opschrift “Wettelijke samenwoning”, waarbij de artikelen 1475 tot 1479 werden ingevoegd.

Afdeling 4: Rechtsbekwaamheid

 • De minderjarige
 • De geestelijke wilsonbekwame

Grondige update van de Praktijkgids 2021-2022 

Sinds kort is de 5de uitgave van de 'Praktijkgids successieplanning' beschikbaar. Deze e-learning werd aangepast en bevat delen van deze vernieuwde 5de uitgave.

Boek 'Praktijkgids successieplanning'

Bestel je liever een gedrukt exemplaar van het boek 'Praktijkgids successieplanning' (vernieuwde 5de uitgave)? 

Dan kan dit via volgende link: https://www.praktijkgids-successieplanning.be/ef/ .

De verkoopprijs bedraagt 290 euro (prijzen zijn excl. 6% btw en portkosten).

Opbouw e-learning

Deze e-learning bevat:

 • een deel van het boek 'Praktijkgids successieplanning':
  • Deel 1 - Civielrechtelijke beginselen:
   • Afdeling 1: Eigendomsrecht
   • Afdeling 2: Huwelijks- en samenlevingsvermogensrecht
   • Afdeling 4: Rechtsbekwaamheid
 • een afsluitende test (slecht 1 keer af te leggen).

De bedoeling van deze e-learning is dat je het bijgevoegde deel van het boek 'Praktijkgids successieplanning' goed doorneemt op je eigen tempo vooraleer je de test aflegt.  

Afsluitende test

De afsluitende test bestaat uit 10 meerkeuzevragen. Je kan de test slechts 1 keer afleggen en je moet minstens 50% halen om te slagen. Download hier je attest met bijscholingspunten als je geslaagd bent. Ben je niet geslaagd? Dan heb je jammer genoeg geen recht op een attest geregelde bijscholing.

Opgelet! Zorg dat je de leerstof voldoende beheerst voor je de afsluitende test opent. Je hebt namelijk maar 1 kans om de afsluitende test in te vullen. 

 

 

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag waarop je geen antwoord vindt in onze veelgestelde vragen? Neem dan contact op.

Als er FSMA-punten gekoppeld zijn aan een opleiding, dan staan deze steeds vermeld in de opleidingskalender en bovenaan rechts op de detailpagina van een opleiding. Staan er geen punten? Dan zijn er geen punten gekoppeld aan de opleiding.

Vraag aan je opleidingsverantwoordelijke of het PC341 aangeduid geselecteerd is bij het paritair comité in de kantoorinstellingen van zijn profiel en of je functie aangeduid staat als medewerker op de pagina Mijn kantoor. Als beide voorwaarden voldaan zijn, zou je tegen het voordeeltarief moeten kunnen inschrijven voor opleidingen die in aanmerking komen voor medewerkers PC341. Zie je nog steeds de standaardprijs staan? Neem dan contact met ons op.

Zorg eerst en vooral dat je kantoor geregistreerd is en duid aan dat je lid bent van BZB-Fedafin. Was je kantoor al geregistreerd? Ga na of je lidmaatschap bij BZB-Fedafin correct aangeduid is in de kantoorinstellingen. Opgelet, deze pagina is enkel zichtbaar voor opleidingsverantwoordelijken. Zie je nog steeds de prijs zonder korting staan? Neem dan contact met ons op.

Toon alle vragen

Edfin is een initiatief van BZB-Fedafin

Edfin vzw - Einestraat 21, 9700 Oudenaarde - BE0672.757.653 - info@edfin.be