Online examen - Module 2 examen kredietbemiddeling: consumentenkredieten

Online examen - Module 2 examen kredietbemiddeling: consumentenkredieten

Online examen - Module 2 examen kredietbemiddeling: consumentenkredieten
€ 48,40 incl. btw

Medewerker PC 341:

Gratis

Inschrijven


Inschrijven is mogelijk tot 21 september
Een vraag over dit examen? Contacteer ons.

Wie aan de slag wil als kredietbemiddelaar, heeft het officiële certificaat kredietbemiddeling nodig. Om dit certificaat te behalen, moet je slagen in enkele examens. Edfin is door de FSMA erkend als examenverstrekker en biedt je via het examen bankbemiddeling de kans om de vereiste beroepskennis te bekomen.

Het examen kredietbemiddeling bestaat uit drie modules:

 1. Module 1: algemene beginselen van kredietbemiddeling (verplicht voor alle kredietbemiddelaars)
 2. Module 2: consumentenkredieten (optioneel - enkel verplicht voor wie actief wil zijn als bemiddelaar in consumentenkrediet)
 3. Module 3: hypothecaire kredieten (optioneel - enkel verplicht voor wie actief wil zijn als bemiddelaar in hypothecair krediet)

Per module leg je een examen af. Elk examen bestaat meerkeuzevragen zonder giscorrectie. Om te slagen, moet je minstens 60% halen per module.

Doelstelling

De eindtermen voor dit examen vind je hier.

Doelgroep

Iedere persoon die professioneel zijn/haar technische kennis van consumentenkredieten moet bewijzen:

 • kredietbemiddelaars;
 • leden van het wettelijk bestuursorgaan van de bemiddelaars;
 • effectieve leiders van kredietbemiddelaars;
 • verantwoordelijken voor de distributie (VVD) van een kredietbemiddelaar in consumentenkrediet of van een kredietgever die de activiteit van kredietbemiddeling uitoefent;
 • verantwoordelijken voor distributie bij een agent in nevenfunctie;
 • personen in contact met het publiek (PCP);
 • personen in contact met het publiek bij een agent in nevenfunctie.

Inhoud examen module 2

 • de Belgische markt inzake consumentenkrediet;
 • de wetgeving met betrekking tot het consumentenkrediet, de marktpraktijken en de consumentenbescherming;
 • een basiskennis inzake de huwelijksvermogensstelsels;
 • de verschillende soorten van consumentenkredieten;
 • de beoordeling van de kredietwaardigheid van de consument;
 • het sluiten en de uitvoering van de overeenkomst inzake consumentenkrediet;
 • de bedrijfsethiek, interne procedures en gedragscode van de sector;
 • de witwaswetgeving.

Praktische informatie

Om ervoor te zorgen dat een online examen vlot en volgens de richtlijnen verloopt, maken we gebruik van een ‘online proctoring’ systeem, Proctor Exam. Dit is een besloten en beveiligde online omgeving die ons toelaat als toezichthouder op te treden tijdens het examen (via live meekijken & ook achteraf opnames bekijken), de identiteit van de deelnemer te verifiëren en zo fraude te voorkomen. In deze handleiding kan je meer informatie terugvinden over hoe een online examen verloopt alsook de link terugvinden naar de privacyverklaring voor online examens.

Na inschrijving ontvang je de handleiding ook nog per mail via Edfin.

Resultaat 

Wanneer je een resultaat van meer dan 60% behaald hebt, ontvang je een door de FSMA erkend certificaat dat bewijst dat je geslaagd bent voor het examen en dat getuigt van de vereiste technische kennis. Dit kan je na het examen downloaden op deze pagina

Als je niet geslaagd bent, kan je het examen opnieuw afleggen na een periode van 15 dagen. Deze periode gaat in vanaf de dag na de dag waarop je het examen waarvoor je niet geslaagd bent, hebt afgelegd.

Voorbereiding

Bereid je grondig voor op het examen met de volgende opleidingen:

Wens je toch liever een fysiek examen te Oudenaarde? Neem contact op via info@edfin.be

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag waarop je geen antwoord vindt in onze veelgestelde vragen? Neem dan contact op.

Als er opleidingsuren gekoppeld zijn aan een opleiding, dan staan deze steeds vermeld in de opleidingskalender en bovenaan rechts op de detailpagina van een opleiding. Staan er geen opleidingsuren? Dan zijn er geen uren gekoppeld aan de opleiding.

Het platform weet automatisch of jouw kantoor ressorteert in het PC 341. Vraag aan je opleidingsverantwoordelijke of je als medewerker staat aangeduid op de pagina Mijn kantoor. Als beide voorwaarden voldaan zijn, zou je tegen het voordeeltarief moeten kunnen inschrijven voor opleidingen die in aanmerking komen voor medewerkers PC341. Zie je nog steeds de standaardprijs staan? Neem dan contact met ons op via info@edfin.be .

Zorg eerst en vooral dat je kantoor geregistreerd is en duid aan dat je lid bent van BZB-Fedafin. Was je kantoor al geregistreerd? Ga na of je lidmaatschap bij BZB-Fedafin correct aangeduid is in de kantoorinstellingen. Opgelet, deze pagina is enkel zichtbaar voor opleidingsverantwoordelijken. Zie je nog steeds de prijs zonder korting staan? Neem dan contact met ons op.

Toon alle vragen

Edfin is een initiatief van BZB-Fedafin

footer.info.company