Vermogensplanning

Vermogensplanning

Via deze opleiding van HoGent krijg je alle mogelijkheden aangereikt om nuttige beslissingen inzake vermogensplanning te kunnen nemen.
€ 455,- vrijstelling van BTW
Een vraag over deze opleiding? Contacteer ons.

Programma

Ben je geïnteresseerd in vermogensplanning of bepaalde aspecten ervan ? Via deze lessenreeks leer je de grondslagen van de toepasselijke rechtstakken en materies, alsook de belangrijkste technieken van vermogensplanning.

Op het juiste moment de juiste planningstechniek toepassen, kan heel veel mogelijkheden bieden qua fiscale en financiële optimalisatie. Maar door zijn vermogensplanning tijdig zelf te organiseren en de touwtjes zelf in handen te nemen, creëert men ook zekerheid en gemoedsrust en vermijdt men toekomstige conflicten.

Met veel praktische voorbeelden wordt één en ander verduidelijkt en krijg je alle mogelijkheden aangereikt om nuttige beslissingen inzake vermogensplanning te kunnen nemen.

Doelstelling

Via een online lessenreeks van 3 uur per week, gedurende 12 weken, worden volgende doelstellingen bereikt:

 • Je leert de grondslagen en de basiswetgeving van het erfrecht, registratierecht, successierecht en huwelijksvermogensrecht verhelderen en preciseren
 • Je leert de technieken van vermogensplanning verklaren en illustreren
 • Je leert de grondslagen en de basiswetgeving van het erfrecht, registratierecht, successierecht en huwelijksvermogensrecht interpreteren, illustreren en toepassen in specifieke praktijksituaties.
 • Je leert de verschuldigde erfbelasting berekenen
 • Je leert de technieken van vermogensplanning toepassen in specifieke praktijksituaties
 • Je leert een advies formuleren voor een optimale vermogensplanning op maat van de klant

Doelgroep

De opleiding is interessant voor iedereen die individueel of professioneel bezig is met vermogensplanning.

Lesinhoud

 • Doelstelling successie- en vermogensplanning
 • Basisprincipes erfrecht, huwelijksvermogenrecht, erfbelasting en registratiebelasting (toegespitst op de schenkbelasting)
 • Technieken van successie- en vermogensplanning
  - Bedingen binnen en buiten het huwelijkscontract - samenwoningscontract
  - Testament
  - Schenking: soorten schenkingen en fiscale gevolgen
  - Levensverzekeringen
  - Andere technieken en recente evoluties
 • Toepassingen en cases

Bijkomende informatie

 • Het programma wordt aangeboden via een online leerpad op het leerplatform Chamilo van Hogent. Na betaling van de opleiding via Edfin, kan je via je Edfin profiel toegang krijgen tot het Chamilo leerplatform.

 • Deze opleiding maakt deel uit van het programma 'Advisor in Personal Financial Planning'. Dit programma bestaat uit 4 opleidingsonderdelen. Klik hier voor een overzicht. Je kan voor elk onderdeel apart inschrijven, of voor het volledige programma. 
 • Dit onderdeel zal online starten vanaf 14 februari 2022. Daarna worden wekelijks lessen toegevoegd aan het leerplatform tot 25 mei 2021. Je kan op eigen tempo de lessen volgen. Je krijgt toegang tot de lessen tot september 2022. 
 • Je kan ervoor kiezen om deze module te volgen en vervolgens online een korte test over de lesinhoud af te leggen. Je dient in dit geval minimaal 50% op de test te halen om een attest met gereglementeerde bijscholingspunten voor deze module te bekomen
 • Je kan er ook voor kiezen om van dit onderdeel een schriftelijk examen af te leggen. Als je hiervoor slaagt, krijg je voor dit onderdeel een credit attest. Slaag je voor de 4 opleidingsonderdelen (voor een overzicht, klik hier), dan bekom je het attest 'Advisor in Personal Financial Planning'. De data voor de schriftelijke examens worden meegedeeld door HoGent.
 • Het lesmateriaal bestaat uit de online lesopnames, de cursus toepassingen portefeuillebeheer, slides aangeboden via het leerplatform en oefeningen aangeboden via het leerplatform.

 

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag waarop je geen antwoord vindt in onze veelgestelde vragen? Neem dan contact op.

Als er FSMA-punten gekoppeld zijn aan een opleiding, dan staan deze steeds vermeld in de opleidingskalender en bovenaan rechts op de detailpagina van een opleiding. Staan er geen punten? Dan zijn er geen punten gekoppeld aan de opleiding.

Vraag aan je opleidingsverantwoordelijke of het PC341 aangeduid geselecteerd is bij het paritair comité in de kantoorinstellingen van zijn profiel en of je functie aangeduid staat als medewerker op de pagina Mijn kantoor. Als beide voorwaarden voldaan zijn, zou je tegen het voordeeltarief moeten kunnen inschrijven voor opleidingen die in aanmerking komen voor medewerkers PC341. Zie je nog steeds de standaardprijs staan? Neem dan contact met ons op.

Zorg eerst en vooral dat je kantoor geregistreerd is en duid aan dat je lid bent van BZB-Fedafin. Was je kantoor al geregistreerd? Ga na of je lidmaatschap bij BZB-Fedafin correct aangeduid is in de kantoorinstellingen. Opgelet, deze pagina is enkel zichtbaar voor opleidingsverantwoordelijken. Zie je nog steeds de prijs zonder korting staan? Neem dan contact met ons op.

Toon alle vragen

Edfin is een initiatief van BZB-Fedafin

Edfin vzw - Einestraat 21, 9700 Oudenaarde - BE0672.757.653 - info@edfin.be