25 cases BA na levering

25 cases BA na levering

Toepassing van de bestaande kennis inzake ba na levering en productaansprakelijkheid.
€ 121,00 incl. btw
Inschrijvingen afgesloten op de gekozen datum

Een vraag over deze opleiding? Contacteer ons.

DOELGROEP

Tussenpersonen in verzekeringen en hun personeel, experten verzekeringen, schadebeheerders, PCPers, VVDers.

DOELSTELLING

 • Toepassing van de bestaande kennis inzake productaansprakelijkheid.
 • In de aangifte uit de verhalen van de klant leren de juiste elementen zoeken en opvragen om de waarborg in de polis te kunnen aantonen.
 • De uitsluitingen leren herkennen.
 • Verschil tussen verzekerd of niet en verantwoordelijk of niet leren kennen.

INHOUD

 • Bespreking van de aangifte van het schadegeval. De gebeurde feiten worden geïllustreerd met foto’s.
 • Bij elke case wordt nagegaan op basis van welke wetgeving er aansprakelijkheid zou kunnen zijn voor de verzekerde. De wetgevingen zitten als bijlage uitgeprint in de syllabus.
 • Tevens wordt nagegaan of er waarborg is en in welke afdeling van de polis deze waarborg kan gevonden worden. Ook wordt nagegaan voor welke zaken er vaak een bijpremie gevraagd wordt. In diverse cases wordt ook de commerciële schade onderzocht.
 • Tijdens deze interactieve workshop komen een dertigtal schadegevallen aan bod. De deelnemers krijgen een aantal vragen voorgeschoteld. Op basis van de gegevens van het schadegeval wordt dit onder de deelnemers besproken en zoeken zij het antwoord op de gestelde vragen?
 • Enkele voorbeelden van vragen die aan bod komen:
  • Is de aansprakelijkheid van de verzekerde betrokken?
  • Valt het schadegeval onder de basiswaarborg B.A. Na levering?
  • Wanneer valt een schade onder BA uitbating, wanneer onder BA na levering?
  • Volgens welke wetgeving kan de verzekerde aansprakelijk gesteld worden?
  • Wanneer is er sprake van een grove fout? Onder welke voorwaarden is ze verzekerbaar?
  • Wat betekent samenloop van contractuele en extra-contractuele aansprakelijkheid?
  • Wat is het verschil tussen reddingskosten en een recall polis?
 • Volgende sectoren/beroepen komen aan bod in de voorbeelden:
  Tankstation; verkoop van tuinproducten; landbouw; installatie CV; bouwbedrijf; metaalbouw; garagist; varkenskweker; verkoop van open haarden; elektrieker; beenhouwer; licht technieker; verffabrikant; woningbouw; particuliere verkoop; huur van machine; schade door ingewerkte tandwielen.
 • U wil uw kennis van de verzekering B.A. na levering toetsen aan de praktijk? Dan is dit een unieke kans!

VORM

Klassikaal (met fysieke aanwezigheid).
Afstandsonderwijs (met bewijs studie).
Lesopdracht/presentatie/voordracht.

DE OPLEIDING HEEFT BETREKKING OP:

 • de technische kennis m.b.t. de geldende wetgeving en m.b.t. bedrijfsbeheer overeenkomstig art. 11 §1, 1°, A, a, b, c en e en B van de wet van 27.03.95; geldende wetgeving, wet 04 2014
 • de technische kennis m.b.t. de onderscheiden verzekeringstakken, overeenkomstig art. 11 §1, 1°, A, d van de wet van 27.03.95; TAK 13

PLANNING: 1 sessie van 3 uur

AANTAL PUNTEN: 3 punten FSMA Verzekering

DOCENT: Luc Devlamynck

SYLLABUS

De syllabus bevat de teksten van een 25 tal aangiftes van schade. Het verhaal over de gebeurde feiten.
Telkens worden dezelfde elementen onderzocht:

 • Is de verzekerde aansprakelijk of niet? (en op basis van welk artikel van de wet)
 • Is er waarborg in de polis? (basiswaarborg of uitgebreide waarborg)

De feiten worden verduidelijkt met foto’s van de locatie. De foto’s zitten echter niet in de syllabus.

De syllabus bevat naast de voorbeelden ook de diverse betrokken wetteksten.

VEREISTE BASISKENNIS

Basiskennis van de polis BA uitbating en BA na levering is vereist. Basisprincipes van de extra-contractuele aansprakelijkheid (art 1382 – 1386bis BW) en de contractuele aansprakelijkheid moeten gekend zijn. Basiskennis over productaansprakelijkheid en garantiewetgeving is wenselijk.

KMO-portefeuille

Deze opleiding kan betaald worden met de kmo-portefeuille. Hierdoor bespaar je 30% korting op de kostprijs. Klik hier voor meer info over het betalen met de kmo-portefeuille. Opgelet: bij het indienen van je aanvraag, moet je “VOF DVL Education” aanduiden als KMO dienstverlener opleiding (erkenningsnummer DV.O241998).

 • Luc Devlamynck

  Luc Devlamynck

  Luc Devlamynck was van 1982 tot 2018 zelfstandig verzekeringsmakelaar. Hij is geaccrediteerd opleidingsverstrekker. Luc is ook auteur van diverse cursussen. De opleidingen van Luc zijn gebaseerd op zijn eigen ervaring als makelaar en uiteraard getoetst aan de correcte wettelijke bepalingen. Veel toepassingen uit zijn opleidingen zijn gebaseerd op talrijke adviezen die collega’s van hem kregen. Als specialist brandverzekeringen is hij meerdere jaren voorzitter geweest van de technische commissie brand bij FVF. Hij is een van de oprichters van het makelaarscollectief S-team.

Lesmateriaal is enkel beschikbaar voor deelnemers.

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag waarop je geen antwoord vindt in onze veelgestelde vragen? Neem dan contact op.

Als er FSMA-punten gekoppeld zijn aan een opleiding, dan staan deze steeds vermeld in de opleidingskalender en bovenaan rechts op de detailpagina van een opleiding. Staan er geen punten? Dan zijn er geen punten gekoppeld aan de opleiding.

Vraag aan je opleidingsverantwoordelijke of het PC341 aangeduid geselecteerd is bij het paritair comité in de kantoorinstellingen van zijn profiel en of je functie aangeduid staat als medewerker op de pagina Mijn kantoor. Als beide voorwaarden voldaan zijn, zou je tegen het voordeeltarief moeten kunnen inschrijven voor opleidingen die in aanmerking komen voor medewerkers PC341. Zie je nog steeds de standaardprijs staan? Neem dan contact met ons op.

Zorg eerst en vooral dat je kantoor geregistreerd is en duid aan dat je lid bent van BZB-Fedafin. Was je kantoor al geregistreerd? Ga na of je lidmaatschap bij BZB-Fedafin correct aangeduid is in de kantoorinstellingen. Opgelet, deze pagina is enkel zichtbaar voor opleidingsverantwoordelijken. Zie je nog steeds de prijs zonder korting staan? Neem dan contact met ons op.

Toon alle vragen

Edfin is een initiatief van BZB-Fedafin

Edfin vzw - Einestraat 21, 9700 Oudenaarde - BE0672.757.653 - info@edfin.be