Aanvullende pensioenen voor bedrijfsleiders

Aanvullende pensioenen voor bedrijfsleiders

Webinar naar aanleiding van de publicatie van het nieuwe boek van Paul Van Eesbeeck: Aanvullende pensioenen – Fiscale Actualia 2022-2023-2024.
€ 235,95 incl. btw

30% korting mogelijk met kmo-portefeuille

Inschrijvingen afgesloten op de gekozen datum

Een vraag over deze opleiding? Contacteer ons.

DOELGROEP:

Tussenpersonen in verzekeringen; VVD en PCP
Accountants, boekhouders, fiscalisten en hun personeel.

DOELSTELLING:
Kennis verwerven van de veranderingen op vlak van fiscaliteit in de aanvullende pensioenen.
Bestaande fiscale regels kunnen vergelijken met de nieuwe.
Het nieuwe handboek leren gebruiken.

INHOUD:

Nu de veelbesproken belastinghervorming (waaronder de hervorming van de 80%-grens) geïnitieerd door minister Van Peteghem afgevoerd is en dat de 80%-grens in haar huidige gedaante minstens de komende jaren het referentiekader zal blijven in termen van fiscale aftrekbegrenzing van bijdragen voor aanvullende pensioenopbouw, gaat dit seminarie in eerste instantie in op de talrijke wettelijke, en vooral administratieve en rechterlijke ontwikkelingen die de 80%-grens de jongste tijd gekend heeft.

Die ontwikkelingen staan ook centraal in het jongste boek van de spreker (september 2023). Dit nieuw, bevattelijk boek van 125 bladzijden kan autonoom gelezen worden, maar vormt ook de perfecte aanvulling ter actualisering van het basiswerk van 300 bladzijden over de 80%-grens dat in maart 2022 verscheen. Meer info over het boek op www.vereycken.be/nl/webshop. Het boek wordt mee aangeboden als seminariedocumentatie.

Het seminarie boort ook andere thema’s aan, zoals de positionering van de IPT-verzekering ten opzichte van winstreservering in de vennootschap met aanleg van een liquidatiereserve.

Hierna volgt een overzicht van de thema’s die in het seminarie aan bod komen.

Actualia 80%-grens:

 • Wat is de impact van de nieuwe Transparantiewet (Staatsblad 2 februari 2023)?
 • Dubbele (of zelfs drievoudige) fiscale sanctie in afwezigheid van een regelmatige bezoldiging, zo oordeelt een rechter: terecht?
 • Wat is de impact van de diverse circulaires over het in de 80%-grens te verrekenen zelfstandigenpensioen?
 • Wat leren de diverse prejudiciële vragen over de verrekening in de 80%-grens van aanvullende pensioenen opgebouwd in vorige ondernemingen.
 • ….

Hoe positioneert de IPT-verzekering zich ten opzichte van winstreservering in de vennootschap met aanleg van een liquidatiereserve?

Moet een bedrijfsleider voorrang geven aan het VAPZ alvorens een IPT-verzekering te overwegen of laat hij het VAPZ best links liggen?

 

VORM:
Live Webinar .

DE OPLEIDING HEEFT BETREKKING OP:
Voor FSMA: Wetgeving, tak 21 en 23.
Voor ITAA: Fiscaal recht, Personenbelastingen, Vennootschapsbelasting.

PLANNING:  1 sessie van 3 uur

AANTAL PUNTEN:  3 FSMA punten verzekeringen. 3 opleidingspunten ITAA (dossier in aanvraag).

DOCENT: Paul Van Eesbeeck met introductie door Luc Devlamynck

SYLLABUS: kopie van de slides; Het nieuwe boek van Paul Van Eesbeeck (Aanvullende pensioenen) is inbegrepen.

 • Paul Van Eesbeeck

  Paul Van Eesbeeck

  Beroepsloopbaan
  • In 1988 in dienst getreden bij ING Insurance; als directie-attaché verantwoordelijk geworden voor de fiscaal-juridische dienst van de ‘levenbranche’
  • Sinds 1998 vennoot van het advieskantoor Vereycken & Vereycken (heden Vereycken & Vereycken Legal BV), in de hoedanigheid van juridisch adviseur
  • Medewerker Fiscoloog
  • Hoofdredacteur ‘Life & Benefits’ (Kluwer)
  • Auteur van diverse boeken inzake verzekeringen, aanvullende pensioenen en vastgoedfiscaliteit en auteur van talrijke artikels in diverse vaktijdschriften
  • Docent K.U. Leuven (leergang pensioenrecht)
  • Ondervoorzitter van de Commissie voor Aanvullende Pensioenen

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag waarop je geen antwoord vindt in onze veelgestelde vragen? Neem dan contact op.

Als er opleidingsuren gekoppeld zijn aan een opleiding, dan staan deze steeds vermeld in de opleidingskalender en bovenaan rechts op de detailpagina van een opleiding. Staan er geen opleidingsuren? Dan zijn er geen uren gekoppeld aan de opleiding.

Het platform weet automatisch of jouw kantoor ressorteert in het PC 341. Vraag aan je opleidingsverantwoordelijke of je als medewerker staat aangeduid op de pagina Mijn kantoor. Als beide voorwaarden voldaan zijn, zou je tegen het voordeeltarief moeten kunnen inschrijven voor opleidingen die in aanmerking komen voor medewerkers PC341. Zie je nog steeds de standaardprijs staan? Neem dan contact met ons op via info@edfin.be .

Zorg eerst en vooral dat je kantoor geregistreerd is en duid aan dat je lid bent van BZB-Fedafin. Was je kantoor al geregistreerd? Ga na of je lidmaatschap bij BZB-Fedafin correct aangeduid is in de kantoorinstellingen. Opgelet, deze pagina is enkel zichtbaar voor opleidingsverantwoordelijken. Zie je nog steeds de prijs zonder korting staan? Neem dan contact met ons op.

Toon alle vragen

Edfin is een initiatief van BZB-Fedafin

footer.info.company