Cases begunstiging in de levensverzekering

Cases begunstiging in de levensverzekering

Nominatieve en generatieve begunstigden; verschil met de wettelijke erfopvolging; verschil met bankproducten.
€ 175,45 incl. btw

30% korting mogelijk met kmo-portefeuille

Inschrijvingen afgesloten op de gekozen datum

Een vraag over deze opleiding? Contacteer ons.

Uurregeling: aanvang 13.30 einde 16 UUR

DOELGROEP:

Tussenpersonen in verzekeringen en hun personeel, PCPers, VVDers.
Tussenpersonen ban en hun personeel.

DOELSTELLING:

 • Het verschil kennen tussen nominatieve en generatieve begunstigde.
 • Het leren beheersen van volgende begrippen: plaatsvervulling, volle en gewone adoptie van een kind, verdeling over echtgenoot en kinderen, afwijkingen op de wettelijke erfgenamen, wettelijke erfgenaam en testamentaire erfgenaam.

INHOUD:

 • Artikels uit de wet verzekeringen in verband met de begunstigde in de levensverzekering.
 • Wat als er geen begunstigde werd aangeduid?
 • Echtgenoot en de kinderen samen als begunstigde.
 • Recht om de begunstiging te herroepen (en het gevolg ervan).
 • Rechten van de begunstigde.
 • Aanvaarding van de begunstiging: het recht zelf en de manier waarop dit kan geschieden.
 • Verschillende cases met een opgave van de situatie van de betrokken personen en bestudering van de begunstigingsclausule.
 • Onderscheid met het gewone erfrecht.
 • Praktische oefeningen met begunstigingsclausules.
 • Verschil met de manier waarop bancaire producten behandeld worden.

VORM:

Afstandsonderwijs  / webinar.

DE OPLEIDING HEEFT BETREKKING OP:

 • geldende wetgeving, wet 04 2014
 • TAKKEN 21, 22, 23, 24, 26
 • de technische kennis over de financiële producten en de bank- en beleggingsdiensten overeenkomstig artikel 7, § 1, 1°, b en c van het KB van 1 juli 2006.

PLANNING: 1 sessie van 2.50 uur

AANTAL PUNTEN: 2.50 FSMA punten Verzekering, 2 FSMA punten bank.

DOCENT: Luc Devlamynck

VEREISTE BASISKENNIS:

Ideale voorbereiding op deze opleiding is DVL11: levensverzekering basisbegrippen. Basiskennis van de levensverzekering is een must om de oefeningen te kunnen oplossen.

VKS NIVEAU: 7

Voor meer uitleg over de VKS structuur (Vlaamse Kwalificatie Structuur)
zie  https://vlaamsekwalificatiestructuur.be/wat-is-vks/kwalificatieniveaus/

KMO-portefeuille

Deze opleiding kan betaald worden met de kmo-portefeuille. Hierdoor bespaar je 30% op de kostprijs. (voor Cyber 45%) Klik hier voor meer info over het betalen met de kmo-portefeuille. Opgelet:bij het indienen van je aanvraag, moet je “VOF DVL Education” aanduiden als KMO dienstverlener opleiding (erkenningsnummer DV.O241998). Opmerking de O staat voor Opleiding, niet het cijfer nul.

 • Luc Devlamynck

  Luc Devlamynck

  Luc Devlamynck was van 1982 tot 2018 zelfstandig verzekeringsmakelaar. Hij is geaccrediteerd opleidingsverstrekker. Luc is ook auteur van diverse cursussen. De opleidingen van Luc zijn gebaseerd op zijn eigen ervaring als makelaar en uiteraard getoetst aan de correcte wettelijke bepalingen. Veel toepassingen uit zijn opleidingen zijn gebaseerd op talrijke adviezen die collega’s van hem kregen. Als specialist brandverzekeringen is hij meerdere jaren voorzitter geweest van de technische commissie brand bij FVF. Hij is een van de oprichters van het makelaarscollectief S-team.

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag waarop je geen antwoord vindt in onze veelgestelde vragen? Neem dan contact op.

Als er FSMA-punten gekoppeld zijn aan een opleiding, dan staan deze steeds vermeld in de opleidingskalender en bovenaan rechts op de detailpagina van een opleiding. Staan er geen punten? Dan zijn er geen punten gekoppeld aan de opleiding.

Vraag aan je opleidingsverantwoordelijke of het PC341 aangeduid geselecteerd is bij het paritair comité in de kantoorinstellingen van zijn profiel en of je functie aangeduid staat als medewerker op de pagina Mijn kantoor. Als beide voorwaarden voldaan zijn, zou je tegen het voordeeltarief moeten kunnen inschrijven voor opleidingen die in aanmerking komen voor medewerkers PC341. Zie je nog steeds de standaardprijs staan? Neem dan contact met ons op.

Zorg eerst en vooral dat je kantoor geregistreerd is en duid aan dat je lid bent van BZB-Fedafin. Was je kantoor al geregistreerd? Ga na of je lidmaatschap bij BZB-Fedafin correct aangeduid is in de kantoorinstellingen. Opgelet, deze pagina is enkel zichtbaar voor opleidingsverantwoordelijken. Zie je nog steeds de prijs zonder korting staan? Neem dan contact met ons op.

Toon alle vragen

Edfin is een initiatief van BZB-Fedafin

Edfin vzw - Einestraat 21, 9700 Oudenaarde - BE0672.757.653 - info@edfin.be