Cases schade brand - DEEL 1

Cases schade brand - DEEL 1

Praktische toepassingen; voorbeelden voor begroting van de schade; onderscheid tussen gevolgschade en bijkomende waarborgen. Assuralia conventies, ...
€ 175,45 incl. btw

30% korting mogelijk met kmo-portefeuille

Inschrijvingen afgesloten op de gekozen datum

Een vraag over deze opleiding? Contacteer ons.

DOELGROEP:

Tussenpersonen in verzekeringen en hun personeel, experten verzekeringen, schadebeheerders, PCPers, VVDers.

DOELSTELLING:

 • Het aanleren van de opstelling van een schadeclaim.
 • Detailleren van de elementen van de schade.
 • Leren opsplitsen van de schade in hoofdwaarborg en bijkomende waarborg.

INHOUD:

 • In de eerste sessie worden een 25 tal schadegevallen overlopen.
  Detail van de vergoedingen wordt nagezien; er wordt gezocht naar (opzettelijk door de docent aangebrachte) fouten in de claim.
 • Diverse waarborgen komen aan bod: waterschade, storm, glasbreuk, brand, elektrisch risico, aanrijding.
 • De berekende vergoeding wordt post per post besproken.
 • In de tweede sessie komen enkele foto’s van schades.
  De docent heeft de diverse afmetingen van de beschadigde goederen en detail van wat er moet hersteld worden.
  De cursisten werken zelf aan een berekening van de vergoeding.

VORM:

Afstandsonderwijs  / webinar.

DE OPLEIDING HEEFT BETREKKING OP:

 • TAKKEN 8, 13

PLANNING: 1 sessie van 3 uur

AANTAL PUNTEN: 3 FSMA punten verzekering per sessie

DOCENT: Luc Devlamynck

SYLLABUS en METHODE:

Deel 1 bevat diverse schadegevallen met detail van de vergoeding. Het gaat over verschillende waarborgen: brand, storm, waterschade, glasbreuk, diefstal. In de opgemaakte schadebegroting wordt onderscheid gemaakt tussen de hoofdwaarborgen en de bijkomende waarborgen. In de gevolgschade worden de standaard prijzen van diverse werken besproken (prijs voor behangen, schilderen, vloeren, kleine karwijen, sanitair werk, …) De cases dienen als voorbereiding op deel 2. In de diverse cases wordt ook de invloed van de betrokken Assuralia conventies besproken.

 

VEREISTE BASISKENNIS:

Theorie wordt verondersteld gekend te zijn.
Minimale kennis nodig van de wetgeving en de deelwaarborgen in de polis.
Weten dat er bepaalde overeenkomsten zijn die de schaderegeling beïnvloeden.
Het onderscheid kennen tussen hoofdwaarborgen en bijkomende waarborgen.

VKS NIVEAU: 7

Voor meer uitleg over de VKS structuur (Vlaamse Kwalificatie Structuur)
zie  https://vlaamsekwalificatiestructuur.be/wat-is-vks/kwalificatieniveaus/

 

KMO-portefeuille

Deze opleiding kan betaald worden met de kmo-portefeuille. Hierdoor bespaar je 30% op de kostprijs. (voor Cyber 45%) Klik hier voor meer info over het betalen met de kmo-portefeuille. Opgelet:bij het indienen van je aanvraag, moet je “VOF DVL Education” aanduiden als KMO dienstverlener opleiding (erkenningsnummer DV.O241998). Opmerking de O staat voor Opleiding, niet het cijfer nul.

 • Luc Devlamynck

  Luc Devlamynck

  Luc Devlamynck was van 1982 tot 2018 zelfstandig verzekeringsmakelaar. Hij is geaccrediteerd opleidingsverstrekker. Luc is ook auteur van diverse cursussen. De opleidingen van Luc zijn gebaseerd op zijn eigen ervaring als makelaar en uiteraard getoetst aan de correcte wettelijke bepalingen. Veel toepassingen uit zijn opleidingen zijn gebaseerd op talrijke adviezen die collega’s van hem kregen. Als specialist brandverzekeringen is hij meerdere jaren voorzitter geweest van de technische commissie brand bij FVF. Hij is een van de oprichters van het makelaarscollectief S-team.

Lesmateriaal is enkel beschikbaar voor deelnemers.

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag waarop je geen antwoord vindt in onze veelgestelde vragen? Neem dan contact op.

Als er FSMA-punten gekoppeld zijn aan een opleiding, dan staan deze steeds vermeld in de opleidingskalender en bovenaan rechts op de detailpagina van een opleiding. Staan er geen punten? Dan zijn er geen punten gekoppeld aan de opleiding.

Vraag aan je opleidingsverantwoordelijke of het PC341 aangeduid geselecteerd is bij het paritair comité in de kantoorinstellingen van zijn profiel en of je functie aangeduid staat als medewerker op de pagina Mijn kantoor. Als beide voorwaarden voldaan zijn, zou je tegen het voordeeltarief moeten kunnen inschrijven voor opleidingen die in aanmerking komen voor medewerkers PC341. Zie je nog steeds de standaardprijs staan? Neem dan contact met ons op.

Zorg eerst en vooral dat je kantoor geregistreerd is en duid aan dat je lid bent van BZB-Fedafin. Was je kantoor al geregistreerd? Ga na of je lidmaatschap bij BZB-Fedafin correct aangeduid is in de kantoorinstellingen. Opgelet, deze pagina is enkel zichtbaar voor opleidingsverantwoordelijken. Zie je nog steeds de prijs zonder korting staan? Neem dan contact met ons op.

Toon alle vragen

Edfin is een initiatief van BZB-Fedafin

Edfin vzw - Einestraat 21, 9700 Oudenaarde - BE0672.757.653 - info@edfin.be