De levensverzekering in het kader van patrimoniale planning: civiele en fiscale aspecten

De levensverzekering in het kader van patrimoniale planning: civiele en fiscale aspecten

Virtual classroom rond de levensverzekering in het kader van patrimoniale planning
€ 252,89 incl. btw

30% korting mogelijk met kmo-portefeuille

Inschrijven


Inschrijven is mogelijk tot 19 oktober
Een vraag over deze opleiding? Contacteer ons.

De beleggingsverzekering werd bij haar ontstaan, zo’n 20 jaar geleden, vooral aangeboden als een alternatief beleggingsinstrument. Gaandeweg werd zij (ook) een instrument voor vermogensoverdracht en successieplanning.

De voorbije jaren hebben heel wat officiële instanties (Rulingdienst, Federale belastingadministratie en Vlaamse Belastingdienst) hoogst verrassende standpunten ingenomen over het gebruik van de beleggingsverzekering als instrument voor vermogensoverdracht en successieplanning.

Vooral in Vlaanderen zijn diverse standpunten van de Vlaamse belastingdienst in fiscale middens en in de pers stevig op de korrel genomen. Inmiddels werd de Vlaamse Codex Fiscaliteit aangepast inzake de taxatie van levensverzekeringsprestaties.

Tijdens dit seminarie krijg je eerst een korte bespreking van de kenmerken van de beleggingsverzekering als beleggingsinstrument. Nadien ligt de nadruk vooral op de impact van het hervormde erfrecht en huwelijksvermogensrecht op de materie van de levensverzekeringen.

Daarnaast verneem je ook wat de fiscale implicaties zijn die levensverzekeringen met zich meebrengen. De klemtoon ligt vooral op de regels inzake de toepassing van de erf- en schenkbelasting. Dit alles ter omkadering van de bespreking van een aantal constructies met levensverzekeringen in een perspectief van vermogensoverdracht en successieplanning.

Doelgroep

Deze opleiding van Fiscaal Informatief is geschikt voor:

 • zaakvoerders
 • medewerkers

van verzekerings-, bank-, immobiliën- en boekhoudkantoren.

Inhoud

Een greep uit de thema’s die aan bod komen:

 • Beleggingsverzekering en roerende fiscaliteit (mede in een vergelijkende context met andersoortige beleggingsinstrumenten), alsook de impact van het zomerakkoord.
 • De impact van het nieuwe erfrecht op een begunstiging via levensverzekering.
 • Welke draagwijdte hebben de nieuwe kwalificatieregels van individuele levensverzekeringen (eigen of gemeenschappelijk) bij echtgenoten gehuwd onder een gemeenschapsstelsel in het licht van het nieuwe huwelijksvermogensrecht?
 • Wat zijn de basismechanismen rond de toepassing van erfbelasting op een levensverzekering?
 • In welke gevallen moet een onder gemeenschap van goederen getrouwde echtgenoot erfbelasting betalen wanneer een polis tot uitkering komt?
 • Wanneer spreken we over een nieuwe gebeurtenis bij polissen die niet tot uitkering komen bij een overlijden en op welke wijze worden dergelijke polissen belast?
 • Hoe werkt een verzekeringsgift? Welke taxatie heeft deze tot gevolg? En welke oplossingen kunnen hiervoor worden geboden?
 • Een alternatief op de verzekeringsgift: de schenking van gelden, met aanvaarding van begunstiging.
 • Wat heeft een beleggingsverzekering met twee verzekeringnemers en twee verzekerden te bieden in een perspectief van wederzijdse zelfbescherming tussen partners (naar het beeld van aanwas- en tontinecontacten)? Hoe worden dergelijke verzekeringsprestaties belast in de erfbelasting?
 • Wat betekent de flexibele generatiesprong uit het hervormde erfrecht voor levensverzekeringen?
 • De impact van een successierechtenverzekering of duolegaat op de erfbelasting
 • ...

Kmo-portefeuille

Deze opleiding kan betaald worden met de kmo-portefeuille. Hierdoor bespaar je 30% korting op de kostprijs. Klik hier voor meer info over het betalen met de kmo-portefeuilleOpgelet: bij het indienen van je aanvraag, moet je NCOI aanduiden (erkenningsnummer DV.O100092).

 • Liesbeth Franck

  Liesbeth Franck

  Liesbeth Franck is advocaat bij Legacy Advocaten (www.legacy-advocaten.be) en bekwaamde zich als Estate Planner gedurende 10 jaar in de private banking- en de consultancywereld. Sedert 2016 is zij verbonden als advocaat aan de balie. Ze heeft een bijzondere kennis inzake erf- en schenkbelasting, alsook vermogensplanning en is auteur van diverse artikelen. Tevens is ze lid van de Estate Planning Skill Group Gent-Kortrijk. Liesbeth treedt ook regelmatig op als spreker over onderwerpen gerelateerd aan vermogens- en successieplanning.

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag waarop je geen antwoord vindt in onze veelgestelde vragen? Neem dan contact op.

Als er opleidingsuren gekoppeld zijn aan een opleiding, dan staan deze steeds vermeld in de opleidingskalender en bovenaan rechts op de detailpagina van een opleiding. Staan er geen opleidingsuren? Dan zijn er geen uren gekoppeld aan de opleiding.

Het platform weet automatisch of jouw kantoor ressorteert in het PC 341. Vraag aan je opleidingsverantwoordelijke of je als medewerker staat aangeduid op de pagina Mijn kantoor. Als beide voorwaarden voldaan zijn, zou je tegen het voordeeltarief moeten kunnen inschrijven voor opleidingen die in aanmerking komen voor medewerkers PC341. Zie je nog steeds de standaardprijs staan? Neem dan contact met ons op via info@edfin.be .

Zorg eerst en vooral dat je kantoor geregistreerd is en duid aan dat je lid bent van BZB-Fedafin. Was je kantoor al geregistreerd? Ga na of je lidmaatschap bij BZB-Fedafin correct aangeduid is in de kantoorinstellingen. Opgelet, deze pagina is enkel zichtbaar voor opleidingsverantwoordelijken. Zie je nog steeds de prijs zonder korting staan? Neem dan contact met ons op.

Toon alle vragen

Edfin is een initiatief van BZB-Fedafin

footer.info.company