Financiële beleggingsproducten

Financiële beleggingsproducten

Inzicht in de financiële markten en de beleggingsproducten die daarop worden verhandeld, is essentieel in het beroep van financieel adviseur.
€ 816,75 incl. btw

30% korting mogelijk met kmo-portefeuille

Lid van BZB-Fedafin:

€ 453,75

Medewerker PC 341:

Gratis

Inschrijvingen afgesloten op de gekozen datum

Een vraag over deze opleiding? Contacteer ons.

Samenvatting

Inzicht in de financiële markten en de beleggingsproducten die daarop worden verhandeld, is essentieel in het beroep van financieel adviseur.

Op een praktische en pragmatische manier behandelen we de klassieke beleggingsproducten voor beleggers. Naast een beschrijving van de producten geven wij uitleg over de risico's die aan het product verbonden zijn en over de beleggingslogica.

Doelstellingen

Aan het einde van deze tweedaagse cursus zullen de deelnemers in staat zijn om

 • de algemene organisatie van de financiële markten te begrijpen,
 •  begrippen als verschillende opbrengsten, verschillende rentepercentages, ... te onderscheiden en herordenen,
 • de verschillende beleggingsproducten te begrijpen (waarvoor ze worden gebruikt, waarom een cliënt ze koopt),
 • de levenscyclus van een product uit te leggen (primaire markt, secundaire markt, verhandeling en overlijden van het effect),
 • zich bewust te zijn van het risico dat aan elke positie is verbonden.

Doelgroep

 • Deze cursus is bedoeld voor elke beleggingsadviseur. 
 • Gratis voor medewerkers PC 341

Inhoud

 • Financiële markten 
  • Voorstelling van de spelers: banken, bedrijven, beurzen, overheden, makelaars, clearingmaatschappijen, toezichthoudende instanties, ICB's, enz.
  • Voorstelling van de organisatie van de markten: beurzenmarkten en over-the-counter (OTC) markten.
  • Voorstelling van de beurzen: de spelers; de primaire en secundaire markt; de systemen voor de vaststelling van de prijzen (op orders gebaseerde en op prijzen gebaseerde systemen); de algemene evolutie van de sector. MiFID
  • Beknopte presentatie van de producten die de kapitaalmarkt (aandelen en obligaties) en de geldmarkt (schatkistcertificaten, termijndeposito's, handelspapier, enz.) vormen. Forex.
 • Risicobeheer
  • Presentatie van de voornaamste risico's in verband met de financiële markten: wisselkoersrisico, renterisico, debiteurenrisico, liquiditeitsrisico, operationeel risico.
 • Begrip rentevoet
  • Doel van dit hoofdstuk is de deelnemers een aantal sleutels aan te reiken om het begrip rentevoet en de implicaties van rentevoeten op de financiële markten beter te begrijpen. Doel is ook de algemene financiële kennis van de deelnemers te vergroten, zodat zij de voor hen beschikbare financiële informatie beter begrijpen.
 • Aandelen
  Het doel van dit hoofdstuk is een inleiding tot de wereld van de aandelen. 
  • Algemene presentatie van aandelen
  • Voorstelling van de operaties die op de beurs kunnen plaatsvinden en hun gevolgen
  • Waardering van beursgenoteerde aandelen
  • Overzicht van concepten van portefeuillebeheer
  • Presentatie van de beursindexen
 • Obligaties
  Dit hoofdstuk is gewijd aan de beschrijving van obligaties. Wij streven ernaar een uitvoerige beschrijving te geven van de kenmerken van obligaties. We presenteren ook de specifieke risico's die aan obligaties verbonden zijn en de methoden die worden gebruikt om deze risico's te meten en te beheersen.
 • ICB's en alternatief beheer
  • Algemene presentatie van ICB's: definitie (UCIT), voordelen voor beleggers, soorten, enz.
  • Voorstelling van de handelingen die kunnen plaatsvinden: regels voor binnenkomst en vertrek.
  • Waardering van ICB's: NIW's.
  • AIFMD, de impact op alternatieve beleggingen.

Kmo-portefeuille

Deze opleiding kan betaald worden met de kmo-portefeuille. Hierdoor bespaar je 30% korting op de kostprijs. Klik hier voor meer info over het betalen met de kmo-portefeuilleOpgelet: bij het indienen van je aanvraag, moet je Edfin aanduiden (erkenningsnummer DV.O222353).

 • Projectbedrag 28 + 29/11:
  • Leden BZB-Fedafin: €455 / Niet-subsidieerbare kosten: €45
  • Niet-leden BZB-Fedafin: €755 / Niet-subsidieerbare kosten: €45

Belangrijke informatie

 • Edfin-opleiding in samenwerking met Sofuba
 • Er is lunch voorzien
 • Aanwezigheid op beide opleidingsdagen is noodzakelijk om een attest permanente bijscholing te verkrijgen
 • Christian Chanteux

  Christian Chanteux

  Christian Chanteux is managing partner van NV FAME. Al meer dan 30 jaar geeft Christian opleidingen in de wereld van ondernemingen, banken en verzekeringsmaatschappijen over uiteenlopende onderwerpen zoals bedrijfsbeheer, financiële producten, kredieten, risicobeheer, de werking van banken, macro-economie, de impact van de Europese financiële regelgeving op de werking van financiële instellingen, enz...
  Als coach-trainer is Christian ervan overtuigd dat de beste manier om te leren "leren door te doen" is. De ontwikkeling van pedagogische instrumenten (business games en e-learning) is een integrerend deel van zijn werk.

Holiday Inn Expo

Maaltekouter 3
9051 Gent (Oost-Vlaanderen)

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag waarop je geen antwoord vindt in onze veelgestelde vragen? Neem dan contact op.

Als er FSMA-punten gekoppeld zijn aan een opleiding, dan staan deze steeds vermeld in de opleidingskalender en bovenaan rechts op de detailpagina van een opleiding. Staan er geen punten? Dan zijn er geen punten gekoppeld aan de opleiding.

Vraag aan je opleidingsverantwoordelijke of het PC341 aangeduid geselecteerd is bij het paritair comité in de kantoorinstellingen van zijn profiel en of je functie aangeduid staat als medewerker op de pagina Mijn kantoor. Als beide voorwaarden voldaan zijn, zou je tegen het voordeeltarief moeten kunnen inschrijven voor opleidingen die in aanmerking komen voor medewerkers PC341. Zie je nog steeds de standaardprijs staan? Neem dan contact met ons op.

Zorg eerst en vooral dat je kantoor geregistreerd is en duid aan dat je lid bent van BZB-Fedafin. Was je kantoor al geregistreerd? Ga na of je lidmaatschap bij BZB-Fedafin correct aangeduid is in de kantoorinstellingen. Opgelet, deze pagina is enkel zichtbaar voor opleidingsverantwoordelijken. Zie je nog steeds de prijs zonder korting staan? Neem dan contact met ons op.

Toon alle vragen

Edfin is een initiatief van BZB-Fedafin

Edfin vzw - Einestraat 21, 9700 Oudenaarde - BE0672.757.653 - info@edfin.be