Levensverzekering als successie-instrument - DEEL 1

Levensverzekering als successie-instrument - DEEL 1

Deel 1 Erfbelasting; beding ten behoeve van een derde of van zichzelf; levensverzekering tegenover testament; schenking.
€ 175,45 incl. btw

30% korting mogelijk met kmo-portefeuille

Inschrijven


Inschrijven is mogelijk tot 12 december
Een vraag over deze opleiding? Contacteer ons.

DOELGROEP:

Tussenpersonen in verzekeringen en hun personeel, PCPers, VVDers.

DOELSTELLING:

 • Beheersing van de diverse clausules inzake verzekerde, verzekeringsnemer, begunstigde en aanvaardende begunstigde, overdracht van rechten.
 • Brieven en overeenkomsten kunnen opstellen ter begeleiding van een gift (brief schenker, begunstigde, pacte adjoint).
 • Onderscheid kennen tussen bankgift, handgift en notariële schenking.

INHOUD:

De opleiding is een praktische begeleiding van de tussenpersoon om een gift te verduidelijken aan de verzekeringsnemer. De diverse methodes om controle te bewaren over de gift worden besproken. Het verschil met een bankgift en een notariële gift komt ook aan bod.
De docent deelt met u zijn eigen praktijkervaringen.

Deel 1

 • Erfbelasting, fictie artikel in nationale en Vlaamse wetgeving. Beding ten behoeve van een derde tegenover beding ten behoeve van zichzelf.
  levensverzekering tegenover testament. Afwijkingen ten opzicht van de wettelijke erfopvolging. Rechten van de verzekeringsnemer en de begunstigde.
 • Schenking. Voorwaarden voor een geldig schenking. Verschil bankgift en handgift. Notariële schenking. Begeleidende documenten van een onderhandse schenking.
 • Combinatie van schenking en levensverzekering. Schenking met diverse controle mechanismen. Aanvaarding begunstigde, overdracht van rechten, gedeeltelijke opnames. Mogelijkheid om betaling door een derde toe te laten in de polis.

 

VORM:

Afstandsonderwijs / webinar.

DE OPLEIDING HEEFT BETREKKING OP:

 • de technische kennis m.b.t. de geldende wetgeving en m.b.t. bedrijfsbeheer overeenkomstig art. 11 §1, 1°, A, a, b, c en e en B van de wet van 27.03.95; geldende wetgeving, wet 04 2014, wetgeving successie
 • de technische kennis m.b.t. de onderscheiden verzekeringstakken, overeenkomstig art. 11 §1, 1°, A, d van de wet van 27.03.95; TAKKEN 21, 22, 23, 26
 • de technische kennis m.b.t. de financiële producten in bank- en beleggingsdiensten overeenkomstig art. 7, §1, 1°, b en c van het K.B. van 1 juli 2006.

PLANNING: 1 sessie van 3 uur.

AANTAL PUNTEN: 3 FSMA punten verzekering, 2 FSMA punten bank.

DOCENT: Luc Devlamynck.

VEREISTE BASISKENNIS:

Minimale kennis i.v.m. levensverzekering is nodig, bv. via opleiding DVL011.

VKS NIVEAU: 7

Voor meer uitleg over de VKS structuur (Vlaamse Kwalificatie Structuur)
zie  https://vlaamsekwalificatiestructuur.be/wat-is-vks/kwalificatieniveaus/

SYLLABUS:

Kopie van de slides.
Artikels uit de wet van 2014 deel 4
Standaarddocumenten voor de opmaak van de gift.

KMO-portefeuille

Deze opleiding kan betaald worden met de kmo-portefeuille. Hierdoor bespaar je 30% korting op de kostprijs. Klik hier voor meer info over het betalen met de kmo-portefeuille. Opgelet:bij het indienen van je aanvraag, moet je “VOF DVL Education” aanduiden als KMO dienstverlener opleiding (erkenningsnummer DV.O241998).

 • Luc Devlamynck

  Luc Devlamynck

  Luc Devlamynck was van 1982 tot 2018 zelfstandig verzekeringsmakelaar. Hij is geaccrediteerd opleidingsverstrekker. Luc is ook auteur van diverse cursussen. De opleidingen van Luc zijn gebaseerd op zijn eigen ervaring als makelaar en uiteraard getoetst aan de correcte wettelijke bepalingen. Veel toepassingen uit zijn opleidingen zijn gebaseerd op talrijke adviezen die collega’s van hem kregen. Als specialist brandverzekeringen is hij meerdere jaren voorzitter geweest van de technische commissie brand bij FVF. Hij is een van de oprichters van het makelaarscollectief S-team.

Lesmateriaal is enkel beschikbaar voor deelnemers.

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag waarop je geen antwoord vindt in onze veelgestelde vragen? Neem dan contact op.

Als er FSMA-punten gekoppeld zijn aan een opleiding, dan staan deze steeds vermeld in de opleidingskalender en bovenaan rechts op de detailpagina van een opleiding. Staan er geen punten? Dan zijn er geen punten gekoppeld aan de opleiding.

Vraag aan je opleidingsverantwoordelijke of het PC341 aangeduid geselecteerd is bij het paritair comité in de kantoorinstellingen van zijn profiel en of je functie aangeduid staat als medewerker op de pagina Mijn kantoor. Als beide voorwaarden voldaan zijn, zou je tegen het voordeeltarief moeten kunnen inschrijven voor opleidingen die in aanmerking komen voor medewerkers PC341. Zie je nog steeds de standaardprijs staan? Neem dan contact met ons op.

Zorg eerst en vooral dat je kantoor geregistreerd is en duid aan dat je lid bent van BZB-Fedafin. Was je kantoor al geregistreerd? Ga na of je lidmaatschap bij BZB-Fedafin correct aangeduid is in de kantoorinstellingen. Opgelet, deze pagina is enkel zichtbaar voor opleidingsverantwoordelijken. Zie je nog steeds de prijs zonder korting staan? Neem dan contact met ons op.

Toon alle vragen

Edfin is een initiatief van BZB-Fedafin

Edfin vzw - Einestraat 21, 9700 Oudenaarde - BE0672.757.653 - info@edfin.be