Levensverzekering - Basisbegrippen

Levensverzekering - Basisbegrippen

Bespreking artikels ivm de levensverzekering uit de wet 4 april 2014. Rechten van de verzekeringsnemer, van de begunstigde en van de schuldeisers.
€ 163,35 incl. btw

30% korting mogelijk met kmo-portefeuille

Inschrijvingen afgesloten op de gekozen datum

Een vraag over deze opleiding? Contacteer ons.

DOELGROEP:

Tussenpersonen in bank en verzekeringen en hun personeel, PCPers, VVDers.

DOELSTELLING:

 • Elementaire kennis verwerven van de levensverzekering.
 • Waarde leren kennen van de divers artikels in de wet verzekeringen deel 4 met verband tot de levensverzekering.
 • Het verschil kennen tussen de levensverzekering als belegging en een bancaire belegging.
 • De diverse partijen uit een levensverzekering perfect van elkaar kunnen onderscheiden.
 • Het verzekeringsaspect, de risico waarborg en het sparen en beleggen via een levensverzekering van elkaar kunnen onderscheiden.

INHOUD:

 • Overlopen van de diverse artikels wet verzekeringen deel vier i.v.m. de levensverzekering.
 • Diverse mogelijkheden in verband met begunstiging: bepaalde begunstigden en bepaalbare begunstigden. Onderscheid wettige erfgenamen en nalatenschap. Waarde van de diverse standaardclausules.
 • Mogelijke afwijkingen ten opzichte van de standaard nalatenschap.
 • Eigen goed van de verzekeringspolis, recht van schuldeisers, invloed van de diverse clausules.
 • Begunstigde bij leven, overlijden, aanvaardende begunstigde.
 • Overdracht van rechten of van een deel van de rechten.
 • Gevolgen echtscheiding en termijnen voor de uitbetaling.
 • Rechten en plichten van verzekeringsnemer, verzekerde, begunstigde, aanvaardende begunstigde.
 • De elementen van de polis zonder de aspecten van de rente of het rendement.
 • Onderscheid tussen generatieve begunstigde en nominatieve begunstigde. Onderscheid nalatenschap en erfgenamen…
 • Praktische oefeningen met begunstigingsclausules.

VORM:

Afstandsonderwijs / webinar.

DE OPLEIDING HEEFT BETREKKING OP:

 • geldende wetgeving, wet 04 2014.
 • TAKKEN 21, 22, 23, 24, 26.
 • de technische kennis over de financiële producten en de bank- en beleggingsdiensten overeenkomstig artikel 7, § 1, 1°, b en c van het KB van 1 juli 2006.

PLANNING: 1 sessie van 3 uur.

AANTAL PUNTEN: 3 FSMA punten verzekering, 2 FSMA punten bank.

DOCENT: Luc Devlamynck.

VEREISTE BASISKENNIS:

Deze opleiding veronderstelt geen echte basiskennis in de levensverzekering.
Ook starters kunnen deze opleiding volgen. Het is voldoende het onderscheid te kennen tussen een levensverzekering en andere verzekeringen.

VKS NIVEAU: 7

Voor meer uitleg over de VKS structuur (Vlaamse Kwalificatie Structuur)
zie  https://vlaamsekwalificatiestructuur.be/wat-is-vks/kwalificatieniveaus/

KMO-portefeuille

Deze opleiding kan betaald worden met de kmo-portefeuille. Hierdoor bespaar je 30% op de kostprijs. (voor Cyber 45%) Klik hier voor meer info over het betalen met de kmo-portefeuille. Opgelet:bij het indienen van je aanvraag, moet je “VOF DVL Education” aanduiden als KMO dienstverlener opleiding (erkenningsnummer DV.O241998). Opmerking de O staat voor Opleiding, niet het cijfer nul.

 • Luc Devlamynck

  Luc Devlamynck

  Luc Devlamynck was van 1982 tot 2018 zelfstandig verzekeringsmakelaar. Hij is geaccrediteerd opleidingsverstrekker. Luc is ook auteur van diverse cursussen. De opleidingen van Luc zijn gebaseerd op zijn eigen ervaring als makelaar en uiteraard getoetst aan de correcte wettelijke bepalingen. Veel toepassingen uit zijn opleidingen zijn gebaseerd op talrijke adviezen die collega’s van hem kregen. Als specialist brandverzekeringen is hij meerdere jaren voorzitter geweest van de technische commissie brand bij FVF. Hij is een van de oprichters van het makelaarscollectief S-team.

Lesmateriaal is enkel beschikbaar voor deelnemers.

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag waarop je geen antwoord vindt in onze veelgestelde vragen? Neem dan contact op.

Als er FSMA-punten gekoppeld zijn aan een opleiding, dan staan deze steeds vermeld in de opleidingskalender en bovenaan rechts op de detailpagina van een opleiding. Staan er geen punten? Dan zijn er geen punten gekoppeld aan de opleiding.

Vraag aan je opleidingsverantwoordelijke of het PC341 aangeduid geselecteerd is bij het paritair comité in de kantoorinstellingen van zijn profiel en of je functie aangeduid staat als medewerker op de pagina Mijn kantoor. Als beide voorwaarden voldaan zijn, zou je tegen het voordeeltarief moeten kunnen inschrijven voor opleidingen die in aanmerking komen voor medewerkers PC341. Zie je nog steeds de standaardprijs staan? Neem dan contact met ons op.

Zorg eerst en vooral dat je kantoor geregistreerd is en duid aan dat je lid bent van BZB-Fedafin. Was je kantoor al geregistreerd? Ga na of je lidmaatschap bij BZB-Fedafin correct aangeduid is in de kantoorinstellingen. Opgelet, deze pagina is enkel zichtbaar voor opleidingsverantwoordelijken. Zie je nog steeds de prijs zonder korting staan? Neem dan contact met ons op.

Toon alle vragen

Edfin is een initiatief van BZB-Fedafin

Edfin vzw - Einestraat 21, 9700 Oudenaarde - BE0672.757.653 - info@edfin.be