Online examen - Module 1.1 examen verzekeringsbemiddeling: verzekeringsmarkt en regelgeving op het verzekeringscontract

Online examen - Module 1.1 examen verzekeringsbemiddeling: verzekeringsmarkt en regelgeving op het verzekeringscontract

Online examen - Module 1.1 examen verzekeringsbemiddeling: verzekeringsmarkt en regelgeving op het verzekeringscontract
€ 48,40 incl. btw

Medewerker PC 341:

Gratis

Inschrijven


Inschrijven is mogelijk tot 27 juli
Een vraag over dit examen? Contacteer ons.

Als je verzekeringsbemiddeling wil doen, moet je slagen voor de volgende examens:

 • Module 1: basiskennis (verplicht)
 • Afhankelijk van activiteit, één of meerdere van de gespecialiseerde modules:
  • Module 2: Verzekeringen niet-leven
  • Module 3: Verzekeringen leven (zonder beleggingscomponent)
  • Module 4: Verzekeringen leven met beleggingscomponent (niet geldig zonder module 3)

Klik hier voor de volledige examenstructuur

Elk examen bestaat uit meerkeuzevragen zonder giscorrectie. Om te slagen, moet je minstens 60% halen.

Doelstelling

De eindtermen voor dit examen vind je hier.

Doelgroep

Alle personen die professioneel een algemene kennis nodig hebben van de verzekeringen en/of een attest nodig hebben om hun professionele kennis te bewijzen, als:

 • verzekeringstussenpersoon en nevenverzekeringstussenpersoon;
 • effectieve leider, de facto verantwoordelijk;
 • verantwoordelijke voor de distributie;
 • persoon in contact met het publiek.

Inhoud module 1

 • de Belgische verzekeringsmarkt;
 • de toepasselijke wetgeving betreffende verzekeringsovereenkomsten en betreffende de distributie van verzekeringsproducten, wetgeving inzake consumentenbescherming, gegevensbescherming en witwaswetegeving en de geldende fiscale, sociale en arbeidswetgevingen;
 • de principes betreffende de afhandeling van klachten;
 • de algemene beginselen voor de behandeling van schadegevallen;
 • de principes voor de toepassing van de gedragregels, waaronder de beoordeling van de behoeften van klanten en het beheer van belangenconflicten;
 • de normen van de bedrijfsethiek;
 • de financiële begrippen, waaronder een theoretische basiskennis van de voornaamste verzekeringstakken en hun kenmerken, alsook de voornaamste spaar- en beleggingsproducten, evenals de werking van de Belgische pensioenregeling.

Praktische informatie

Om ervoor te zorgen dat een online examen vlot en volgens de richtlijnen verloopt, maken we gebruik van een ‘online proctoring’ systeem, Proctor Exam. Dit is een besloten en beveiligde online omgeving die ons toelaat als toezichthouder op te treden tijdens het examen (via live meekijken & ook achteraf opnames bekijken), de identiteit van de deelnemer te verifiëren en zo fraude te voorkomen. In deze handleiding kan je meer informatie terugvinden over hoe een online examen verloopt alsook de link terugvinden naar de privacyverklaring voor online examens.

Na inschrijving ontvang je de handleiding ook nog per mail via Edfin.

Resultaat 

Wanneer je een resultaat van meer dan 60% behaalt en je voldoet aan de geldende examenregels, ontvang je een door de FSMA erkend certificaat dat bewijst dat je geslaagd bent voor het examen en dat getuigt van de vereiste technische kennis. Dit kan je na het examen downloaden op deze pagina

Als je niet geslaagd bent, kan je het examen opnieuw afleggen na een periode van 15 dagen. Deze periode gaat in vanaf de dag na de dag waarop je het examen waarvoor je niet geslaagd bent, hebt afgelegd.

Voorbereiding

Bereid je grondig voor op het examen met de volgende opleiding: INLEIDING TOT DE VERZEKERINGSDISTRIBUTIE: Module 1: Algemene module

Wens je toch liever een fysiek examen te Oudenaarde? Neem contact op via info@edfin.be

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag waarop je geen antwoord vindt in onze veelgestelde vragen? Neem dan contact op.

Als er opleidingsuren gekoppeld zijn aan een opleiding, dan staan deze steeds vermeld in de opleidingskalender en bovenaan rechts op de detailpagina van een opleiding. Staan er geen opleidingsuren? Dan zijn er geen uren gekoppeld aan de opleiding.

Het platform weet automatisch of jouw kantoor ressorteert in het PC 341. Vraag aan je opleidingsverantwoordelijke of je als medewerker staat aangeduid op de pagina Mijn kantoor. Als beide voorwaarden voldaan zijn, zou je tegen het voordeeltarief moeten kunnen inschrijven voor opleidingen die in aanmerking komen voor medewerkers PC341. Zie je nog steeds de standaardprijs staan? Neem dan contact met ons op via info@edfin.be .

Zorg eerst en vooral dat je kantoor geregistreerd is en duid aan dat je lid bent van BZB-Fedafin. Was je kantoor al geregistreerd? Ga na of je lidmaatschap bij BZB-Fedafin correct aangeduid is in de kantoorinstellingen. Opgelet, deze pagina is enkel zichtbaar voor opleidingsverantwoordelijken. Zie je nog steeds de prijs zonder korting staan? Neem dan contact met ons op.

Toon alle vragen

Edfin is een initiatief van BZB-Fedafin

footer.info.company