Schade brand wetgeving

Schade brand wetgeving

Art 121 van de wet op de landverzekering. Termijnen, expertise en tegenexpertise, akkoord over delen van de schade, minimum vergoeding ...
€ 175,45 incl. btw

30% korting mogelijk met kmo-portefeuille

Inschrijven


Inschrijven is mogelijk tot 16 juni
Een vraag over deze opleiding? Contacteer ons.

DOELGROEP:

Tussenpersonen in verzekeringen en hun personeel, experten verzekeringen, schadebeheerders, PCPers, VVDers.

DOELSTELLING:

 • Verwerven van detailkennis i.v.m. de wetgeving rond de schaderegeling brand.
 • Herkennen van de waarde van de wettelijke regeling.
 • Herkennen van de inhoud van de KB’s van 24 12 1992.
 • Correcte toepassing van expertise en tegenexpertise kennen.
 • De regelingstermijnen kennen.

INHOUD:

 • Onderscheid eenvoudige – niet eenvoudige risico’s.
 • Gedetailleerde bespreking van art 121 wet verzekeringen deel 4:
  • kosten huisvesting.
  • expertise – tegenexpertise – aanstelling derde expert; bindende derde beslissing.
  • akkoord over een gedeelte van de schade.
  • kosten expertise ten laste van de in het ongelijk gestelde partij.
  • termijnen voor expertise, regeling; voorwaarden voor de termijnen.
  • vergoedende rente bij laattijdige betaling.
  • minimum bedrag van de regeling.
  • regeling bij heropbouw, herstelling (voor een lager bedrag dan de schadeovereenkomst).
  • regeling aankoop van een ander pand.
  • minimum regeling (80%).
  • sleetregeling.
 • Bespreking KB 24 12 1992 (activatie landwet en KB brand).
 • Wat de eenvoudige risico’s betreft zijn de principes inzake schaderegeling op een dwingende manier vastgelegd in de wet betreffende de verzekeringen en de daarbij aansluitende koninklijke besluiten.
 • De lesgever legt de nadruk op de dwingende bepalingen volgens de wet. Er wordt geargumenteerd waarom het artikel 9 van het KB brand niet meer geldig is, en waarom een gerechtelijke expertise voor begroting van de schade een dwaling is.
 • Komen aan bod:
  • De regelingstermijnen uit de wet betreffende de verzekeringen.
  • Bindende derden beslissing tegenover arbitrage en dading.
  • Regeling van niet betwiste delen van de schade.
  • Samenstelling van een schadeclaim.
 • De tekst van artikel 121 wordt letterlijk gevolgd en verduidelijkt.

VORM:

Afstandsonderwijs / webinar.

DE OPLEIDING HEEFT BETREKKING OP:

 • Wetgeving, wet verzekeringen 2014.
 • TAKKEN 8, 13, 18.

PLANNING: 1 sessie van 3 uur.

AANTAL PUNTEN: 3 punten FSMA Verzekering; 3 punten BIV.

DOCENT: Luc Devlamynck.

VEREISTE BASISKENNIS:

Basiskennis van de polis brand is noodzakelijk om deze opleiding te kunnen volgen.

VKS NIVEAU: 7

Voor meer uitleg over de VKS structuur (Vlaamse Kwalificatie Structuur)
zie  https://vlaamsekwalificatiestructuur.be/wat-is-vks/kwalificatieniveaus/

KMO-portefeuille

Deze opleiding kan betaald worden met de kmo-portefeuille. Hierdoor bespaar je 30% op de kostprijs. (voor Cyber 45%) Klik hier voor meer info over het betalen met de kmo-portefeuille. Opgelet:bij het indienen van je aanvraag, moet je “VOF DVL Education” aanduiden als KMO dienstverlener opleiding (erkenningsnummer DV.O241998). Opmerking de O staat voor Opleiding, niet het cijfer nul.

 • Luc Devlamynck

  Luc Devlamynck

  Luc Devlamynck was van 1982 tot 2018 zelfstandig verzekeringsmakelaar. Hij is geaccrediteerd opleidingsverstrekker. Luc is ook auteur van diverse cursussen. De opleidingen van Luc zijn gebaseerd op zijn eigen ervaring als makelaar en uiteraard getoetst aan de correcte wettelijke bepalingen. Veel toepassingen uit zijn opleidingen zijn gebaseerd op talrijke adviezen die collega’s van hem kregen. Als specialist brandverzekeringen is hij meerdere jaren voorzitter geweest van de technische commissie brand bij FVF. Hij is een van de oprichters van het makelaarscollectief S-team.

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag waarop je geen antwoord vindt in onze veelgestelde vragen? Neem dan contact op.

Als er FSMA-punten gekoppeld zijn aan een opleiding, dan staan deze steeds vermeld in de opleidingskalender en bovenaan rechts op de detailpagina van een opleiding. Staan er geen punten? Dan zijn er geen punten gekoppeld aan de opleiding.

Vraag aan je opleidingsverantwoordelijke of het PC341 aangeduid geselecteerd is bij het paritair comité in de kantoorinstellingen van zijn profiel en of je functie aangeduid staat als medewerker op de pagina Mijn kantoor. Als beide voorwaarden voldaan zijn, zou je tegen het voordeeltarief moeten kunnen inschrijven voor opleidingen die in aanmerking komen voor medewerkers PC341. Zie je nog steeds de standaardprijs staan? Neem dan contact met ons op.

Zorg eerst en vooral dat je kantoor geregistreerd is en duid aan dat je lid bent van BZB-Fedafin. Was je kantoor al geregistreerd? Ga na of je lidmaatschap bij BZB-Fedafin correct aangeduid is in de kantoorinstellingen. Opgelet, deze pagina is enkel zichtbaar voor opleidingsverantwoordelijken. Zie je nog steeds de prijs zonder korting staan? Neem dan contact met ons op.

Toon alle vragen

Edfin is een initiatief van BZB-Fedafin

Edfin vzw - Einestraat 21, 9700 Oudenaarde - BE0672.757.653 - info@edfin.be